Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin Polska skal etableres

EU-medlemskapet får fart på organiseringen av polske svineprodusenter. Stadig flere små og mellomstore produsenter går sammen i grupper for å stå sterkere når de skal kjøpe inn driftsmidler og selge svinekjøtt.


Norsvin Polska skal etableres

EU-medlemskapet får fart på organiseringen av polske svineprodusenter. Stadig flere små og mellomstore produsenter går sammen i grupper for å stå sterkere når de skal kjøpe inn driftsmidler og selge svinekjøtt.

 

Polen har en helt annen struktur i svineproduksjonen enn for eksempel nabolandet Litauen, som vi beskrev i Svin 10/05. Mens svineproduksjonen i Litauen er preget av få og store produsenter, gjerne organisert i form av private aksjeselskaper, er bildet i Polen mer sammensatt. Små, private jordlapper har lang tradisjon i landet, og strukturen i svineproduksjonen er fortsatt preget av at mange har noen få purker og slaktegriser. Slakteristrukturen er også preget av mange små, lokale anlegg.

Men bildet er mer nyansert enn som så. Den nye tid setter stadig sterkere preg på polsk svineproduksjon, og gjennomsnittlig besetningsstørrelse vokser i raskt tempo. Store svinebruk finnes med utgangspunkt i gamle kollektivbruk. Mange bedrifter er både store og moderne. Nordover i landet finnes flere nybygg for 1000 purker og oppover. Utenlandske etablerere, eksempelvis Poldanor, har også kastet seg tungt inn i det polske svinemarkedet.

 

SAMARBEIDER

– Vi har sett en klar dreining de siste åra. Det blir stadig vanligere at grupper av produsenter slår seg sammen og ansetter en felles representant som jobber for dem, for eksempel 30 svineprodusenter som har alt fra fem til femti purker. Først og fremst går dette på å framforhandle bedre kontrakter når det gjelder innkjøp av genetikk, fôr og andre driftsmidler. Et annet viktig poeng er naturligvis å få høyere slaktepriser. Det er lettere å oppnå merpris hvis selgeren kan garantere slakteriet et visst volum regelmessig. EU har også påskyndet denne utviklingen ved å gi strukturell støtte til svineprodusenter som velger å samarbeide slik, sier Maria Herwart (41) til Svin.

 

NORSVIN POLSKA SP. Z O.O.

Vi treffer henne på Norsvinsenteret i Hamar, hvor hun er på besøk for å stifte nærmere bekjentskap med Norsvin og norsk svineproduksjon. Herwart er nå ansatt av Norsvin International AS. Målet er å bygge opp et nytt heleid datterselskap som skal markedsføre og selge Norsvingenetikk i Polen, først og fremst i form av semin fra Norge eller Litauen. Selskapets navn blir Norsvin Polska Sp. z o.o., og den første tida vil gå med til å etablere og bygge opp selskapet.

 

WIELKOPOLSKA

Kontoret skal legges til byen Poznan, som ligger midt i hjertet av Polens beste jordbruksområder. Regionen heter Wielkopolska, og ligger i en sirkel på 10–15 mil rundt byen Poznan. Bare i denne regionen er det om lag seks millioner slaktegriser. I hele Polen er det et sted mellom 18 og 20 millioner slaktegriser.

– I starten vil jeg bruke tid på å knytte kontakter og bygge opp min egen kompetanse om svinemiljøet i Polen. Jeg skal lage en liste over interessante svinekjøttprodusenter som det kan være verdt å jobbe videre med. Målet er å få en håndfull produsenter eller produsentgrupper til å teste genetikken. Vi ønsker å få fram polske referanser så raskt som mulig, sier hun.

 

LAV SEMINANDEL

– Er semin vanlig i Polen?

– Ikke slik som i Norge. Seminprosenten er lav, kanskje i underkant av 50 prosent. Det blir en viktig oppgave for meg å vise produsentene at de kan inseminere selv med godt resultat. Det er nemlig ikke vanlig her. Det er vel 30 seminstasjoner i Polen, og enkelte av dem er suvenirer fra kommunisttida.

Men også her er det viktig å legge til at det finnes store og moderne stasjoner, så bildet er blandet. En av oppgavene til Norsvin Polska vil være å prøve å forenkle logistikken for svineprodusentene ved å tilby dem opplæring i inseminasjon.

I dag er det slik at mange stasjoner sender ut egne inseminører, og dette blir en dyr løsning. Vår oppgave blir derfor todelt; å dokumentere i praksis at vi kan levere førsteklasses genetikk, samt vise svineprodusentene hvordan de kan redusere kostnader ved å inseminere sjøl. Lave kostnader er veldig viktig for polske svineprodusenter, sier Maria Hervart.