Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin øker satsningen internasjonalt


Norsvin øker satsningen internasjonalt

 

Norsvins eksport av svinegener øker stadig. På grunn av økt internasjonal etterspørsel etter norske svinegener er det også behov for økt satsning på internasjonalt salg og markedsføring.

Som et ledd i denne satsningen går nå Felleskjøpet Øst Vest (FKØV) inn på eiersiden i Norsvin International, i tillegg til de tidligere eierne Norsvin og Gilde Norsk Kjøtt.

Det er positivt å få med FKØV som hovedeier i eksportselskapet, og vi får en ryddigere og enklere eierstruktur, sier adm. direktør Harald Gjein i Norsvin.

Felleskjøpet Øst Vest er i dag inne i datterselskapene i Litauen og i USA. Dette eierskapet gjøres nå om til en 21,2 prosent eierandel i morselskapet Norsvin International. Norsvin eier 53,8 prosent og Gilde Norsk Kjøtt 25 prosent.

Norsvin International skal blant annet øke satsningen i Øst-Europa og USA framover.