Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin møtte næringskomitéen


Norsvin møtte næringskomitéen

 

Svineproduksjon i distriktene, og forbud mot grisekastrering fra 2009 var temaene som ble tatt opp da Norsvinledelsen møtte næringskomitéen i juni. Norsvin pekte på at grisen spiser en tredjedel av kornet som produseres i Norge, og at den produserer 42 prosent av alt kjøttet. Det store produksjonsvolumet understreker hvor viktig enkeltprodusenten er i alle distrikter med hensyn til aktiviteten i slakterier, kraftfôrindustri og tjenesteytende servicenæringer. Det bør gis spesifikt dyretallstilskudd til purker i marginale områder hvor vi ønsker å opprettholde norsk landbruk, mener Norsvin.

Komitéen fikk også høre at en allerede nå kan si at det ikke er mulig å fjerne råneluktsmaken fra svinekjøttet innen 2009 hvis kastrering forbys. Forskningen må fortsette, og forbudet må utsettes, sa Norsvinledelsen.