Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin med i samarbeidet

Norsvin og Landsutvalget for Svin i Danmark har inngått en intensjonsavtale om et samarbeid for å utvikle en metode for kjønnssortering av sædceller.


Norsvin med i samarbeidet

Norsvin og Landsutvalget for Svin i Danmark har inngått en intensjonsavtale om et samarbeid for å utvikle en metode for kjønnssortering av sædceller.

 

Grunnlaget for å gå inn i prosjektet fra Norsvins side er kastreringsforbudet på gris som trer i kraft 1. januar 2009. Målet er å kunne sortere vekk sædceller som inneholder Y-kromosomet, slik at andelen hanngriser som blir født reduseres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med et britisk forskningsteam, som mener å ha funnet at det er enkelte proteiner på sædcellens overflate som kan være kjønnsspesifikke. Dersom man kan identifisere disse proteinene nærmere vil det være mulig å lage antistoffer mot disse proteinene og bruke disse for å kjønnssortere sædceller.

Prosjektet er helt i startfasen, og det er langt fram før man vet om dette blir en metode som kan brukes i praksis. Hvis man lykkes med utvikling av en ny metode for kjønnsseparering av sæd, kan dette være en måte å løse problemet med rånesmak på kjøttet. I land hvor kastrering fortsatt tillates vil metoden gi dyrevelferdsmessige og produksjonsmessige fordeler. Kastrater har generelt noe lavere tilvekst, høyere fôrforbruk og lavere kjøttprosent enn purkegriser.

På sikt håper Norsvin at det vil kunne bli mulig å sortere sædcellene på rånestasjonen ved å tilsette et antistoff til sæden like etter uttak som en rutineoperasjon i den daglige sædproduksjonen.