Publisert: 12.10.2017 Oppdatert: 05.02.2018

Norsvin Landsvin på kinesisk jord

Topigs Norsvin har levert 455 Norsvin Landsvin, hovedsakelig råner, til Wens Foodstuff Group i Kina. Eksporten er en del av en langsiktig avtale med Wens, som er Kinas største produsent av svinekjøtt.


Dyrene skal inngå i selskapets produksjonspyramide. Avtalen som nå er inngått, innebærer også regelmessige sædeksporter til Kina, fra landsvinråner i Topigs Norsvin –systemet. ”På sikt håper vi at sædeksport til Kina også vil kunne skje fra Norsvins rånestasjon Alfa i Norge”, sier Adm. dir i Norsvin SA Olav Eik-Nes.

Wens Food Group er et selskap i kraftig vekst. Med over 20 000 produksjonsenheter spredd over hele landet er de et av de største matvare-selskapene i Kina, og blant de ti største kjøtt-produsentene globalt. Selskapet er aktive innenfor blant annet forskning og utvikling, fjørfe- og svineproduksjon, kjøttforedling og biofarmasøytisk produksjon.

Grisene, ca 420 ungpurker og 30 ungråner, ble eksportert fra en av Topigs Norsvins kjernebesetninger i USA. Siden 2003 har Norsvin Landsvin -populasjonen i USA blitt vedlikeholdt med regelmessig forsendelse av sæd fra Norsvins avlsråner i Norge.

”Dette er en svært viktig avtale som vil bidra til å skaffe oss tilgang til et stort og voksende marked” forteller Eik-Nes.

«”Dette er en svært viktig avtale som vil bidra til å skaffe oss tilgang til et stort og voksende marked”»

-

Topigs Norsvin

  • Resultat av fusjon i 2014 mellom nederlandske Topigs, og den internasjonale aktiviteten til Norsvin.
  • Med en produksjon på mer enn 1,6 millioner livpurker og over 9 millioner solgte sæddoser per år, er Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet.
  • Hvert år produseres det mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin-genetikk.
  • Selskapet har et sterkt fokus på forskning og utvikling.
  • Topigs Norsvin er tilstede i mer enn 50 land med sine produkter.