Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin landsvin erobrer verden

Systematisk avl og god helse gjør at Norsvin landsvin vinner innpass både i Norden, USA og Øst-Europa. Det selges allerede mer Norsvin landsvinsæd i utlandet enn i Norge.


Norsvin landsvin erobrer verden

Systematisk avl og god helse gjør at Norsvin landsvin vinner innpass både i Norden, USA og Øst-Europa. Det selges allerede mer Norsvin landsvinsæd i utlandet enn i Norge.

 

– Helse er inngangsbilletten vår, det som gjør at vi i hele tatt kan forhandle om salg av Norsvin landsvin, sa Øystein E. Jørem, daglig leder i Norsvin International AS på Norsvins møte for avlsbesetninger nylig.

– En forutsetning for å lykkes ute er også det gjennomorganiserte og gode avlsarbeid vi driver i Norge. Utlendingene hever øynebryna når vi forteller at hele 27 egenskaper er inkludert i avlsverdiberegningen på landsvin, hvorav 19 har økonomisk vekt. De er imponert over hvor mye vi satser innen avl, fortalte Jørem.

  KONKURRER PÅ FRUKTBARHET OG FÔRFORBRUK

Tilbakemeldingene fra utlandet er at Norsvin landsvin konkurrerer godt på moregenskaper som fruktbarhet, kullstørrelse og overlevelse. På slaktegrisegenskaper er vi bra på fôrforbruk, men kan bli bedre på tilvekst, opplyser Jørem. Likevel er resultatene på tilvekst like bra som hos konkurrentene. Det er litt spesielt at vi konkurrerer på fôrforbruk i USA, da amerikansk gris i stor grad eter mais og hjemmemalt fôr som ikke er pelletert.

– Pelletert fôr gir faktisk mavesår på grisen vi konkurrerer mot, opplyser Jørem.

 

AMERIKA SPESIELT

Det amerikanske avlsmarkedet er spesielt og vanskelig å komme inn i.

– Flere som har prøvd vårt avlsmateriale holder tilbake testresultater. Det er vanlig strategi. Selskapene ser det som et konkurransefortrinn å holde resultatene for seg selv. I forhandlingene med oss ønsker de heller ikke å avsløre hvordan vårt materiale har gjort det i deres besetninger. De tror kanskje det kan bety en bedre avtale, forklarer Jørem.

– Ellers er mange opptatt å ha avtale med en avlsorganisasjon som har kapasitet til å fylle opp et grisehus som tar 1250 eller 2500 purker. Det er det som er standarden i USA, forklarer Jørem. I dag er det bare PIC og Monsanto som har kapasitet til dette.

– Danskene er ingen konkurrent vi merker noe til i USA, sier Jørem. Heller ikke i Øst Europa er danskene de Norsvin konkurrerer mest mot. Der er også PIC den store fulgt av hollandske og tyske avlsselskap. I Øst Europa er danskene til stede, men tradisjonelt har de satset på å konkurrere med salg av slaktegris og foredla produkter. Nå synes det imidlertid som om de er i ferd med å forandre strategi.

 

OVERSKUDD FRA 2006

Norsvin International vil trolig bidra med nærmere 10 millioner kr til Norsvin neste år. Det er først og fremst det nordiske marked eller konkret avtalene med Sverige og Finland som bidrar her, men også i USA budsjetteres det med overskudd. Bidraget pløyes tilbake til avlsarbeid i Norsvin. I år bidrar eksportsatsingen med ca. en fjerdedel av satsingen på avlsarbeid. Neste år er det budsjettert med at de bidrar med ca. 40 %. Målet for 2009 er at 70 % av avlssatsingen skal finansieres av eksport. Det er innen rekkevidde.

Mange norske svineprodusenter tenker kanskje først og fremst på Norsvin som en interesseorganisasjon. Det er de også, men det er i avl mye av fokuset og satsingen ligger. Uten å lykkes i avl både nasjonalt og internasjonalt blir det lite igjen av det øvrige Norsvin.

 

Norsvin landsvins andel av landsvinsemin i utlandet:

Sverige

    100 % fra 2006

Finland

      70 % fra 2006

Island

    100 %

Estland

ca. 40 %

Litauen

ca. 40 %

 

I tillegg er Norsvin landsvin inne i USA, Latvia, Polen, Hviterussland, Ukraina og Russland.

Sveits bestemmer seg for hva de skal satse på i 2006 og Norsvin landsvin er en het kandidat.

Dessuten har Norsvin sporadisk livdyr og semineksport til flere land i Asia.

Norsk Duroc eller LD-sæd eksporteres også til flere land. I Sverige har vi 30 % av markedet og i Estland 40 %.

 

FORHANDLER MED DE STORE

Norsvin har sikret seg en femårig avtale med Christensens farms i Minnesota (se forrige Svin). De forhandler nå med to av andre store (se lista) i USA om levering av Norsvin landsvin/landsvinsæd. Store amerikanske svineprodusenter har normalt avtale med store avlselskaper som PIC (verdens største innen svineavl), Monsanto eller canadiske Geneti porc. Norsvin er en nisjeleverandør i dette bildet.

 

DE 10 STØRSTE I USA

 

Navn

Antall purker

1.

Smithfield Foods

798 000

2.

Premium Standard Farms

221 000

3.

Seabord Foods

214 000

4.

Iowa Select Farms

150 000

5.

Christensen Farms

149 000

6.

Prestage Farms

140 000

7.

The Maschhoffs

115 000

8.

The Pipestone System

110 000

9.

Cargill

94 000

10.

Goldsboro Hog farm

74 000

 

De 20 største i USA har 2 573 000 purker eller over halvparten av produksjonen.