Publisert: 11.01.2023 Oppdatert: 06.01.2023

Stikkord:

Norsvin får 6,3 mill til nytt innovasjonsprosjekt

«Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler», meldte Landbruksdirektoratet 13. desember. Et av de er fra avlsselskapet Norsvin, som skal forske på frysing av griseembryoer.


Prosjektet som nå igangsettes heter “Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology». Samarbeidspartnere er NMBU (SEARCH), INN og Wageningen University i Nederland, og andre samarbeidsrelasjoner er Hausken fertilitetsklinikk og avlsselskapet Topigs Norsvin.

Banebrytende forskning på embryooverføring hos gris
Reina Jochems er forsker i Norsvin og prosjektleder for det nye forskningsprosjektet, med kortnavnet VitriPig.
– I VitriPig skal Norsvin skal jobbe med vitrifisering av embryo; en veldig rask frysingsmetode som må brukes for griseembryoer, forklarer Jochems.

Hun tok i 2022 doktorgrad på embryooverføring hos gris, og ledet arbeidet fra start av for Norsvin, med utvikling av prosedyrer for embryooverføring, samt etablering av et eget embryolaboratorium.

– Da vi startet med embryoforskningen i 2018, var dette et helt nytt forskningsfelt i Norsvin, forteller Jochems. – Vi fikk en god start, med to innvilgede prosjekter fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og vi fikk med oss gode samarbeidspartnere i inn– og utland.

 

Reina Jochems er forsker i Norsvin og prosjektleder på det nye forskningsprosjektet VitriPig, hvor avlsselskapet jobber med teknikker for frysing av griseembryoer.

 

Embryooverføring vanskelig på gris
Embryooverføring er vanskelig på gris, og mer komplisert å utføre enn for eksempel på storfe.

– I motsetning til primater (mennesker og aper) har dyrene ikke bare en enkel livmor med høyre og venstre eggledere som munner rett ut i livmora. Husdyra, som ku og purke, har to lange, rørformede partier (livmorhorn), som ligger mellom egglederne og selve livmoren, forklarer Jochems.

– Hos purka er livmorhornene spesielt lange; det gir plass til mange fostre, men det kompliserer metodene når det er snakk om kunstig befruktning og ikke minst embryooverføring.

Kan bli viktig i det framtidige avlsarbeidet
– Målet er at embryooverføringer skal bli så vellykkede og kostnadseffektive i en større skala at vi skal kunne bruke embryooverføring som en del av det fremtidige avlsarbeidet på gris i Norge, sier Eli Grindflek, forskningssjef i Norsvin SA. – Å finne gode teknikker for frysing av embryo er et viktig ledd i dette arbeidet.

 

Eli Grindflek, forskningssjef i Norsvin SA

 

Gjennom salg av embryo vil Norsvin og det internasjonale selskapet Topigs Norsvin kunne tilby sitt genetiske materiale av høy kvalitet til nye markeder, og med en sikrere helsestatus enn ved livdyrtransport.

Forskningssjefen mener embryooverføring vil være et positivt bidrag for dyrevelferd, biosikkerhet og klima. – Vi vil redusere behovet for transport av dyr. – Særlig når det kommer til eksport vil embryooverføring gi en bedre distribusjon av Norsvins genetiske produkter.

Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri som har tildelt midlene, hvorav 6,3 mill går til Norsvins prosjekt. Prosjektene som får støtte skal «bidra til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele verdikjeden i landbruket».