Publisert: 11.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.


Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

 

Svineavlsnytt nr. 4 – 1977: 

Svinesemin i framtida

I seminåret 1977 ble det utført 61.455 førstegangsinseminasjoner på gris. Av disse ble 57% utført av seminteknikere, 38 % av veterinærer og resten av vikarer! Under formannsmøtet i NS A i 1978 holdt overveterinær Oddmund FIlseth i NRF et foredrag om svinesemin og dets framtid. Filseth konstaterte der at med allerede 20 års erfaring på svinesemin og med en tilslutning på 41 % var det fortsatt ingenting som tilsa at utviklingen ikke skulle fortsette. En forventet at en seminandel på 60-70 % innen få år var realistisk. Tilslutningen i 1978 var i noen av landets fylker høy, som for eksempel i Hedmark og Buskerud med henholdsvis 74,4 og 84,4 %. Andelen var avhengig av markedsføring, mulighet for å opprettholde sæddepoter og bedre grisingsprosent blant annet. Det siste hadde bedret seg mye da den i 1973 lå på 58,9 % og i 1976 var oppe på 66,7 %, mens kullstørrelsen var uendret på 10,6.

Noen av aktivitetene for fortsatt økt tilslutning til svinesemin var blant annet økt satsning på opplæring av oppdretterne i brunsttesting, blandet sæd fra flere råner, bruk av krysningsråner, antall spermier per dose, rånelukt på sprayflaske, og bruk av tre dager gammel sæd. Kostnadene med dette utviklingsarbeidet foreslos finansiert over sæddosene, men en så helst at brorparten kunne finansieres på annet vis.

Små glimt fra 1978

– Fargetrykk for første gang i Svineavlsnytt. Dette skjedde etter påtrykk fra blant andre annonsører som ønsket dette. Den økte kostnaden var det annonseinntekter som skulle dekke.– Styret vedtok å utvide kontordamestaben med ½ dame.– I grisehuset til Kirsten Steindal på Justøya i Lillesand var det gardiner i de smårutete vinduene og barnetegninger på veggene.– Fagmøtet for foredlingsbesetningene på Hamar samlet 180 deltakere fra hele landet, til og med fra Vefsn. Der ble det arrangert eksteriørtevling av råner, og Olav M. Borgen, Verdal tok 1. plassen.