Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958 – 2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.  

 

 


Norsvin 1958 - 2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.  

 

 

Svineavlsnytt nr. 2 – 1988: Sjefsskifte i NSA

I Svineavlsnytt nr. 2 i 1988 kan vi lese om lederskifte i Norsk Svineavlslag, og dette var en stor begivenhet siden det var første gang siden organisasjonen ble etablert i 1958. Etter 30 års tjeneste som NSAs generalsekretær gikk Harald Hoff (bildet) av etter oppnådd aldersgrense. Torbjørn Almlid tok over som daglig leder og fikk samtidig tittelen direktør. Under årsmøtet ble Hoff behørig takket av for sin store innsats for norsk svineavl og hva var vel mer passende enn å gå av i jubileumsåret 1988. 30 framgangsrike år for norsk svineavl var tilbakelagt og Almlid ble ønsket velkommen til sin krevende gjerning som leder av NSA. Hoff fremhever i sin siste leder i dette Svineavlsnytt at Norsk Svineavlslag i mange år har vært betraktet av omverdenen som en ung organisasjon og slik har også de ansatte følt det.

– Med ungdom har fulgt friskhet, uvørenhet, frittalenhet, entusiasme og engasjement. Dette har vært drivkraften i lagets virksomhet fram til nå, men umerkelig har vi også glidd inn i de etablertes rekker med sterkere ansvarsfølelse og trang til å bevare og beskytte det oppnådde, uttalte Hoff den gangen.

Og siden Norsvin er inne i sluttspurten av sitt 50-års jubileum i år, kan det kanskje være passende å ta med disse ordene fra Hoff i tilbakeglimtet denne gangen:

«Det er ikke noe galt i å være etablert. Det er heller ikke noe galt i å være 30 år. Men en bør ikke sole seg i det. Et jubileum bør ikke være en mimreforestilling, men en påpekning av den plattform som er opparbeidet i form av erfaring, tillit og økonomisk fundament for videre utvikling. Med dette som utgangspunkt er det vyene framover som er det interessante».