Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.


Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

Svineavlsnytt nr. 3 – 1982:

Datatomografen i bruk i avlsforskning

I Svineavlsnytt nr. 3 i 1982 finner vi ei flott forside som vi straks drar kjensel på. En gris som tomograferes. Denne forsida vakte nok oppsikt den gang, og det er interessant at en gris som tomograferes også vekker oppsikt 26 år etter at dette bildet ble tatt. For vi kalte det jo en verdensnyhet når vi åpnet den nye teststasjonen Norsvin Delta, den 11. mars i år.

Vi kan lese i bladet fra 1982 at ”datatomografen for første gang er tatt i bruk i husdyrforskningen. Dette skjedde ved Institutt for husdyravl på Norges Landbrukshøgskole. Ved en høytidelighet 8. september trykket landbruksministeren, statsråd Johan C. Løken på startknappen for dette nye redskapet i husdyrforskningen”. Ni måneder tidligere hadde samme landbruksminister vært til stede på åpningen av Stensby Rånestasjon og overskriften var ”En milepel i NSA’s historie”. Ved åpningen av stasjonen var det nå plass til 125 råner. Planen for tomografen på Ås var å kunne tomografere 300 griser for å finne ut hvordan datatomogragen kunne utnyttes. I jubileumsåret 2008 har vi plass til 280 råner på seminstasjonen på Hamar, og med den nye teststasjonen er målet å tomografere 3.400 råner i året.

Små glimt fra 1982

– Stensby Rånestasjon er i ferd med å skifte farge, det gjelder både driftsbygning og bolighus. Arbeidet med malingen og fargene er i henhold til styrevedtak.

– I England er en nå i gang med å utvikle en vaksine mot lukt hos råner. I vaksinasjonsforsøket har en klart å redusere mengden av androstenon i fettet med 93 %. Rånene vaksineres to ganger før slakting og da er en sikker mot rånelukt i kjøttet.

– Styret har bestemt at fjøskort skal sendes ut til alle besetninger som bruker semin en gang per år. Første gang vil det følge med en mappe for å ha et system og en fast plass for fjøskort.