Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.


Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

 

Svineavlsnytt nr. 10 – 1999:

Nytt rånefjøs åpnet

5. november 1999 åpnet det siste fjøstilbygget på Norsvinsenteret på Hamar. Dette fjøset fikk navnet Sigma som betyr Sum. Sigma skulle symbolisere at Norsvin nå mente at de hadde den kapasiteten som behøvdes i framtida. Dette har vist seg å være riktig. Men den gangen Omega (det nest siste fjøset) ble bygget 11 år tidligere, så fikk det navnet Omega som betyr sist og som skulle symbolisere det siste.

Med utvidelsen av Sigma ble Norsvinsenteret Skandinavias største rånestasjon med sine 280 plasser.

Grisekastrering forbys

Dette året foreslår landbruksdepartementet at dyrevernloven bør endres sli at lekfolk ikke lenger kan kastrere gris uten bedøvelse. Nesten all hanngris i Norge kastreres, og i 1999 utgjorde dette om lag 650.000 grisunger per år. Departementets anslag var at dette ville koste svineprodusentene cirka 15 kroner per gris, eller 10 millioner kroner. Svinenæringa arbeidet hardt på alle områder for å hindre at en slik endring i dyrevernloven ble vedtatt, men som vi alle vet i dag ble den det. Svineprodusentene tok lovendringen innover seg raskt, motstanden stilnet, og i dag fungerer ordningen tilfredsstillende. Norske svineprodusenter er opptatt av dyrevelferd, og ikke overraskende var Norge det første landet i verden med et lovforbud mot kastrering av gris uten bedøvelse. I dag har blant annet Sveits innført den samme loven, og andre land er på vei.

Små glimt fra 1999

– Fra 1. mars ble det slutt på å farge sæden. Årsaken var at Norsvin ikke ønsket å tilsette unaturlige fargestoffer til sæden.

– Torbjørn Almlid slutter i Norsvin etter 17 år, hvorav de 10 siste som direktør.

– Utprøvingen av den belgiske svinerasen Pietrain avsluttes, og konklusjonen er at rasen har lite å tilføre norsk svineproduksjon.

– Norsvins styre bevilger 500.000 kroner til lagsapparatet for å motivere til økt innsats og kreativitet for å markedsføre norsk svineproduksjon og norsk svinekjøtt.