Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.


Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

 

Svineavlsnytt nr. 2 – 1997:

Aksjon skolegris

Etter at Norsvin utfordret sine fylkes- og lokallag til å komme opp med nye og gode ideer til aktiviteter våren 1996, kom det en kjempegod idé fra Østfold. Så god var denne ideen at den er ”still going strong”. Aksjon skolegris startet høsten 1997, og i løpet av den første høsten fikk så godt som alle 7.-klassinger i Østfold besøk av svineprodusenter og representanter fra slakteriet. Bakgrunnen for aksjonen var et ønske om å øke kunnskapen om svineproduksjon og bruk av svinekjøtt hos ungdomsskoleelever. Med knappe midler i skoleverket ble opplegget hilst hjertelig velkommen. En husstellærer ble spurt om hva hun syntes, og hun svarte at dette tiltaket var så flott at hun håpte det ble en årlig tradisjon. Og det ble det! Hver høst siden har vi kunnet lese positive avisoppslag og fått tilbakemeldinger fra både elever, foreldre og lærere som ikke kan få fullrost svineprodusentene i Østfold som sammen med slakteriet gjør denne verdifulle jobben! Well done!

 

Små glimt fra 1997

– Ny ass.dir. Kristina Landsverk uttaler til Svineavlsnytt at makrell i tomat er det mest uestetiske hun vet om, og at sang og Sp-leder Lahnstein heller ikke har noen høy stjerne.

– Visjonen ”Forsprang gjennom kunnskap” vedtas sammen med ny strategiplan for perioden 1997-2001.

– Norsk Landbruksmuseum på Ås ble åpnet og H.M. Kong Harald plantet et lindetre.

– Norsvins sædproduksjon blir ISO-sertifisert.