Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.


Norsvin 1958-2008

Vi vil i jubileumsåret gi dere noen små glimt av hva som rørte seg i ulike perioder ute i grise-Norge. Vi håper leserne vil sette pris på de små historiske øyeblikkene, og kanskje har dere en ønskereprise som dere gjerne skulle ha sett igjen i Svin. Kontakt i så fall redaksjonen, så skal vi se hva vi får til.

 

Svineavlsnytt nr. 6 – 1990:

Svineprodusenter med tro på gris i Søgne

 

Svineavlsnytt er på besøk hos Jon Leif og Anne-Gunn Eikaas i Søgne, Vest-Agder, som nettopp har kjøpt seg gård og startet med gris. De har tro på svineproduksjonen sjøl om lønnsomheten er langt nede for tiden, og produsentmiljøet for gris er dårlig i dette området.

Besetningen er på 25 årspurker og de fôrer fram ca 380 griser i året. De er godkjent som formeringsbesetning, den eneste i Vest-Agder.

Foruten interessante ting rundt den daglige produksjonen er Jon Leif opptatt av at ungene skal lære å bruke kjøtt, kan vi lese i Svineavlsnytt nr. 6/90. For alle oss som kjenner Jon Leif i dag, kan vi vel konstatere at iveren og engasjementet rundt å lære omverden om svineproduksjon og svinekjøtt er like sterkt for Eikaas i dag som den gangen. Han sier blant annet at: – Vi må lære ungene å bruke kjøtt ellers kommer det ikke kjøtt på bordet. Jeg mener derfor at vi burde bruke noe av de pengene som i dag går til reklame for kjøtt i aviser og tidsskrifter, å gi billig kjøtt til skolekjøkken. Dette var i 1990 og i 2000 sendte han kona på wok-kurs i Norsvin-regi – nettopp for å lære om hvordan vi skulle reise rundt på skolekjøkkener og inspirere ungdommene til å spise svinekjøtt. Forut for sin tid, alltid på hugget og derfor På bettet-prisen vinner i 2007, den alltid blide sørlending; Jon-Leif Eikaas.

 

 

Små glimt fra 1990

– In-Gris den nye effektivitetskontrollen på gris som ved årsskiftet skal avløse dagens Purkekontroll. Vi har store forhåpninger om at svineprodusenter og rådgivere vil bli fornøyd med kvaliteten på EDB-verktøyet In-Gris, sier Thor Blichfeldt, utviklingssjef i Norsvin. – Vi fikk problemer med å få purkene i brunst, men så kjøpte vi brunstkassetten som var avertert i Svineavlsnytt og spela han i grisehuset. Det første som skjedde var at purkene bykste på veggene. Vi veit ikkje om det var rånelydane eller fagpraten til Eivind Dragset som gjorde utslaget, seier Oddvar Opstvedt i Ølen. – Nå kommer Svineskolen. Et helt nytt tilbud fra Norsvin til dyktige svineprodusenter som krever faglig utvikling starter opp den 6. juni. Vi håper at Svineskolen skal bli et årvisst tiltak, sier organisasjonsavdelinga i Norsvin.