Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Norske hanngriser har det bedre nå!

Bedøvelse ved kastrering har noe for seg. De norske hanngrisene har det ubetinget bedre nå enn før vi begynte med dette, mener forskere ved Norges veterinærhøgskole.


– Norske hanngriser har det bedre nå!

Bedøvelse ved kastrering har noe for seg. De norske hanngrisene har det ubetinget bedre nå enn før vi begynte med dette, mener forskere ved Norges veterinærhøgskole.

 

Både danske, tyske og nederlandske veterinærer har vist stor interesse for det forskningsprosjektet som Andreas Haga og Birgit Ranheim ved Norges veterinærhøgskole avsluttet i fjor, og som Svin hadde en større reportasje om i nr. 3 i fjor.

Diskusjonen har gått friskt også mellom norske svineprodusenter om hva som gir best dyrevelferd. Noen mener at det var like bra dyrevelferd før, da kastreringen ble gjennomført med et raskt snitt uten bedøvelse. Men dette er ikke forskerne ved veterinærhøgskolen enig i. De mener å ha belegg for at kastreringsbedøvelsen virker. De har blant annet målt blodtrykk, hjertefrekvens og hjerneaktivitet (EEG) hos smågriser som kastreres med og uten bedøvelse.

 

DET VIRKER

– Jeg mener helt klart at hanngrisene har det bedre nå enn før vi startet med veterinær kastrering med bedøvelse. Våre undersøkelser viser at grisen har det ubetinget mindre vondt ved selve inngrepet enn før. Også reaksjonen på stikket er liten eller mye mindre enn reaksjonen på den gammeldagse kastreringen. I tillegg har den det trolig også mindre vondt i timen etter kastreringen. Andre studier har bekreftet at bedøvelse gir mindre smerte for grisen, sier Birgit Ranheim til Svin.

 

MEDIEPÅGANG

Hun forteller at hun har vært i kontakt med flere utenlandske kolleger som ber om forsøksresultater og rapporter om det norske kastreringsforsøket. I et engelsk/ amerikansk veterinærtidsskrift om anestesi og smertelindring sto det blant annet i januar en artikkel om prosjektet. Og i fjor sommer var et sveitsisk TV-team på besøk og lagde en reportasje om de norske erfaringene.