Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norske griser er fri for influensa

Norge er, som ett av få land i verden, fritt for alle varianter av influensainfeksjoner hos gris. Det er vist at det nye viruset kan smitte fra mennesker til griser og videre mellom griser.


Norske griser er fri for influensa

Norge er, som ett av få land i verden, fritt for alle varianter av influensainfeksjoner hos gris. Det er vist at det nye viruset kan smitte fra mennesker til griser og videre mellom griser.

For norsk svineproduksjon er det derfor en stor utfordring å holde populasjonen fri for det nye viruset når pandemien slår til for fullt hos mennesker her i landet.Det er svært viktig at alle som arbeider med levende griser her i landet bidrar til at retningslinjene (se nedenfor ellerneste side) følges.Når vaksinen mot det nye «pandemi (H1N1) 2009» viruset kommer, bør svineprodusenter og andre som kommer ikontakt med griser la seg vaksinere. Helsemyndighetene bør prioritere vaksinasjon av denne gruppen personell.For å hindre at infeksjon med influensa virus får fotfeste i den norske svinepopulasjonen er det viktig at svineprodusenter og veterinærer er årvåkne med henblikk på å oppdage smitte til gris på et tidlig stadium. En bør spesielt ha fokus på svinebesetninger hvor en vet at det har forekommet influensa hos mennesker på gården eller hos besøkende, for eksempel veterinær.