Publisert: 08.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk spegris vokser bra

Sammenliknet med våre naboland har norsk smågris opparbeidet et stort forsprang når det gjelder tilvekst.


Norsk spegris vokser bra

Sammenliknet med våre naboland har norsk smågris opparbeidet et stort forsprang når det gjelder tilvekst.

 

Forklaringen på dette ligger i avlsarbeidet og måten dyra tas vare på her hjemme. Tall fra dansk effektivitetskontroll i 2004 viser at smågrisen i snitt veide 7,3 kg ved avvenning. De var da 31 dager gamle. Tall fra Norsvins avlsbesetninger viser at våre smågriser nesten når samme vekt på 10 dager kortere tid.

I 2004 veide krysningene mellom landsvin og yorkshire hele 7,1 kg ved 21 dagers alder, mens rene landsvinunger veide noe over 6,9 kg. De norske grisene vil normalt veie 10–11 kg når de er 31 dager gamle.

Avvenningsvekta har stor betydning for overlevelsesevnen til grisene. I Danmark dør 4,4 % av grisene mellom avvenning og overflytting til slaktegrisavdelingene, mens tilsvarende tall i Norge var 2,3 % i 2004.

Som eneste avlsselskap i verden tar Norsvin hensyn til vekta på smågrisene. I avlsbesetningene veies hver enkelt gris når den er 3 uker gammel. Dette gjør at en får stor forbedring på evnen til å overleve, samt tilveksten på grisene.