Publisert: 28.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk ribbe til jul

Gode signaler fra kjøttbransjen og landbruksmyndighetene. Etter flere år med import av ribbe ser det i år ut til at det kanskje ikke blir nødvendig.


Norsk ribbe til jul

Gode signaler fra kjøttbransjen og landbruksmyndighetene. Etter flere år med import av ribbe ser det i år ut til at det kanskje ikke blir nødvendig.

Landbruksdirektoratet vurderer det slik at det ikke vil være nødvendig å sette ned tollen på ribbe for import i høst. Det er et positivt og forbrukervennlig signal.

Som kjent har det de siste åra vært nødvendig å supplere norsk ribbe med importert vare fram mot jul. Så sent som i fjor ble det importert 1 580 tonn sideflesk med ben til nedsatt toll i november og desember.

For Svins lesere er det godt kjent at balansen i svinekjøttmarkedet nå er god. Det har likevel hersket en viss frykt for at det kan bli for lite norsk ribbe fram mot jul. Men så langt har altså markedsregulatoren greid å fylle ordrene med norsk ribbe.

Landbruksdirektoratet gjør dessuten oppmerksom på at det fortsatt er mulig å importere svineslakt innenfor EUs og WTOs kvoter. Når direktoratet vurderer generell tollnedsettelse for å dekke markedet legger det vekt på om internasjonale kvoteretter er utnyttet. I uke 37 var det vel 50 tonn igjen av den tollfrie importkvoten på 600 tonn fra EU, og det var bare importert 50 tonn av WTO-kvoten på 1 381 tonn per år.

Det er med andre ord fortsatt litt å gå på.