Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk Protein har åpnet to nye fabrikker til 258 millioner

Norsk Protein åpnet i slutten av mai to nye fabrikker på Trehørningen i Hamar med ordfører Einar Busterud i spissen. Fabrikkene er topp moderne, og prislappen er på 258 millioner.


Norsk Protein har åpnet to nye fabrikker til 258 millioner

Norsk Protein åpnet i slutten av mai to nye fabrikker på Trehørningen i Hamar med ordfører Einar Busterud i spissen. Fabrikkene er topp moderne, og prislappen er på 258 millioner.

 

– Det er en ære og en glede å endelig få vise fram disse to nye fabrikkene etter to års byggeprosess, sier styreleder Trygve Brandrud.

Det forventes å videreforedle mellom 80-95 000 tonn proteinråstoff årlig ved de to fabrikkene på Hamar. Det er til sammen ca 25 årsverk ved fabrikkene.

– Jeg er glad for å være her på åpningen av Norsk Protein. Å bruke denne typen proteinråstoff på en ressurs- og miljøvennlig god måte er en viktig satsning i innlandet, sier ordfører i Hamar Einar Busterud.

De nye fabrikkene på Hamar erstatter den gamle fabrikken på Hamar, samt fabrikkene i Fredrikstad, Stranda og Sandeid. I tillegg til å være åpningen av to nye fabrikker er dette fullføringen av strukturplanen for destruksjonsvirksomheten i Norge.

Miljø

Norsk Protein er opptatt av enøk-vennlig energi i egen produksjon og benytter derfor bioolje fra egen produksjon som energikilde. På denne måten reduseres svovelutslippet med 80-90% i motsetning til bruk av bare fyringsolje.

Norsk Protein forbruker hvert år 55 GWh som tilsvarer oppvarmingen av 2750 normale boliger.

Utslipp til luft går via tre biofilter à 500 m2, som er den beste teknologien for luftrensing. Utslipp av vann går via kommunalt kloakknett.

Virksomheten

Hvert år produseres det millioner av kilo avfall fra norske slakterier. Norsk Protein benytter avfallet, eller nærmere sagt proteinråstoffet, til nye produkter; kjøttbenmel, fett og gjødsel. Det er Norsk Protein sin oppgave å behandle proteinråstoffet på en trygg og miljøvennlig måte.

– Proteinråstoffet fra norske slakteri- og skjærebedrifter kan ikke omsettes videre uten først å bli bearbeidet. Når veterinærgodkjent proteinråstoff forlater denne fabrikken er det så rent at

du kan spise det. Det er derfor vi kalles for landbrukets vaktmester, avslutter Brandrud.