Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk landsvin og duroc til Finland

Norsk svineavl styrker grepet i Norden. Fra 1. januar 2006 ønsker finsk kjøttindustri som dekker 75 prosent av det finske svinekjøttmarkedet å bruke norsk landsvin og duroc i sine bruksbesetninger.


Norsk landsvin og duroc til Finland

Norsk svineavl styrker grepet i Norden. Fra 1. januar 2006 ønsker finsk kjøttindustri som dekker 75 prosent av det finske svinekjøttmarkedet å bruke norsk landsvin og duroc i sine bruksbesetninger.

 

– Jeg er stolt og glad over den avtalen som nå er inngått. Avtalen er naturligvis en anerkjennelse av det avlsarbeidet som drives i Norge på landsvin og duroc. Men den betyr også at nordisk svineavl tar ytterligere et skritt i retning av mer rasjonalisert og spesialisert arbeidsfordeling. Svenske Quality Genetics (QG) har også inngått avtaler om leveranser av yorkshire til oss og finnene, slik at svineavlen i de tre nordiske landene nå virkelig vil bli strømlinjeformet i åra som kommer. På sikt er jeg overbevist om at dette vil tjene svineprodusentene i alle de tre landene. Jeg ser på dette som en viktig avtale for Norsvin og Norsvin International, sier direktør Øystein Jørem i Norsvin International AS til Svin.

 

1,8 MILLIONER SLAKTEGRISER

Det er altså en femårig avtale som nå er inngått mellom Finnpig OY og Norsvin International AS . Avtalen betyr at Norsvin International skal levere norsk landsvin og duroc til selskapene som står bak Finnpig.

Det er de to største slakterigrupperingene i Finland, Atria og HK/LSO, som sammen eier Finnpig. Til sammen har de to slakteriene en markedsdekning på om lag 75 prosent av det finske svinekjøttmarkedet. Det betyr at eiergrupperingene har ansvar for å produsere 1,8 millioner slaktegriser til neste år.

Avtalen med Finnpig bygges opp som en royaltyavtale, på samme måte som avtalen med QG i Sverige. Betalingen for bruk av norsk landsvin i Finland skal ligge på samme nivå som i Sverige. Finnpig skal oppformere avlsmateriale fra norske foredlingsbesetninger.

 

HAR TESTET GENETIKKEN

– Hvorfor har Finnpig valgt å hente avlsmaterialet sitt i Norge framfor gjennom sitt eget avlsselskap FABA?

– Det må nesten Finnpig svare for selv. Men det er ingen hemmelighet at de to store slakteriene lenge har vært misfornøyd med det finske landsvinmaterialet. HK/LSO har importert duroc fra oss i mange år (LD-råner), og de har testet landsvinet. Atria har dels brukt ren hampshire som farrase og dels HD-krysninger. Men felles for begge er at de ikke har vært fornøyd med morrasen. Vi har kjørt storskalaforsøk i HK/LSO, og produsentene har sett at de har fått gevinst ved bruk av det norske landsvinmaterialet i forhold til det finske, sier Jørem.

Finland har i dag vel 2000 avlspurker for landsvin og like mange for yorkshire. Disse avlsdyra er delvis i renrasebesetninger, og delvis i besetninger som også har hybriddyr.

I og med at Finnpig har en dominerende markedsposisjon i det finske svinemarkedet, så vil avtalen få store konsekvenser for mange avlsbesetninger i Finland. Strukturen vil bli kraftig endret.