Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

– Norsk landbruk helt i front

– Norsvin er et eksempel på at norsk landbruk er helt i front. Kompetansen vi har i næringer innenfor avl har paralleller til det vi har av kompetanse innenfor skogbruk og jordbruk og andre deler av bio­økonomien.


Norsvin Delta, Hamar

Det sa Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre etter en kort visitt på Norsvins rånetestingsstasjon Delta, Vang i Hamar, i begynnelsen av mars. Han fikk følge en bedøvet durocråne fra den ble løftet ut av bingen sin og kjørt gjennom CT-skanneren. Fra overvåkningsrommet kunne kan studere rånens indre beskaffenhet gjennom dataskjermen som viste alle kroppens indre organer. Det er som kjent om lag 3500 ungråner som hvert år testes på alt fra fôring og tilvekst til indre kvaliteter. Bare et hundretalls av disse ­passerer nåløyet og blir seminråner i norsk svineavl.

– Det er for lite fokus på Innlandet. Her har vi moderne næringer som vi trenger å satse på. Det er også paralleller til det som skjer innenfor humanmedisinsk forskning her, sa Gahr Støre. 

 

– Jeg er imponert over det som skjer av forskning på avls- og genetikksiden i Innlandet, sa Jonas Gahr ­Støre. Her sammen med litt skeptiske durocråner.

 

Besøket kom i stand på initiativ fra Arbeiderpartiet selv, og var et ledd i en liten miniturné som arbeiderpartilederen kjørte i Innlandet for å snakke med folk, samle sympati, men også som et ledd i å få innspill til partiets programarbeid.

– Innlandet må komme ut av skyggen i forhold til andre landsdeler, sa Gahr Støre. Han gikk også langt i å love landsdelen en statsråd dersom han kom i regjering. Det har som kjent ikke Innlandet i dag.

 

Jonas Gahr Støre var våken, men denne ungrånen var ikke særlig våken minuttet ­før den skulle skannes i datatomografen.