Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsk Kjøtt utvider garantiordningen til 2006


Norsk Kjøtt utvider garantiordningen til 2006

 

Du trenger ikke være redd for at du faller utenom en eventuell ordning med premiert purkeslakting hvis du leverer til Norsk Kjøtt og skulle ha lyst til å slutte nå. Styret i Norsk Kjøtt har behandlet Norsvins anmodning om å utvide garantiordningen til også å gjelde 2006. Hensikten er å sikre at svineprodusenter som vurderer å slutte, gjør det så fort som mulig, og ikke drøyer beslutningen i påvente av en eventuell premiert purkeslakting.

Norsk Kjøtt har tidligere garantert at leverandører til kjøttsamvirket, som ønsker å avvikle sin smågrisproduksjon, får kompensasjon tilsvarende eventuelle utkjøpsordninger som måtte bli iverksatt innen utgangen av 2005. Denne garantien er altså nå utvidet. Dersom det nå blir utkjøpsordninger innen utgangen av 2006, vil det bli gitt kompensasjon til de Norsk Kjøtt – leverandørene som slutter.