Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Norsk duroc fosser frem

Norsvin Duroc kan de siste årene vise til en historisk stor avlsframgang for produksjonsegenskaper som fôreffektivitet, tilvekst og slaktekvalitet.


Dette skyldes større vekt og fokus på disse egenskapene i avlsmålet, utvalg av avlsdyr, og råner til semin. Norsvin gleder seg over at framgangen har økt i styrke det siste året. Norsvin Duroc har nå best fôreffektivitet av alle norske raser. Gjennomsnitt fôrforbruk fra 40 til 120 kg var i 2017 2,08 kg/kg tilvekst for råner av ren duroc i rånetest. Gjennomsnitt fôrforbruk for seminrånene i 2017 er 2,03 kg/kg tilvekst. Ved sammenlikning med resultater fra andre land må en være klar over at Norsvin tester fram til 120 kg levendevekt, og ikke til 100 kg som er vanlig i andre land. Gjennomsnittlig daglig tilvekst var 1140 gram for durocråner som ble satt inn i semin.

Utviklingen har vært avgjørende for at Topigs Norsvin valgte Norsvin Duroc som én av sine to farlinjer for de internasjonale markedene. Det er nå inngått en avtale mellom Norsk Duroc AS (som eier Norsvin Duroc) og Topigs Norsvin som regulerer økt framtidig satsing på Norsvin Duroc som farrase.

Fig. venstre: Viser utvikling for daglig tilvekst for Norsvin duroc i rånetest siden 2013, og gjennomsnitt for råner satt inn i semin i 2017.
Fig. høyre: Viser utvikling av fôrforbruk for Norsvin duroc i rånetest siden 2013, og gjennomsnitt for råner satt inn i semin i 2017.