Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norges første smågrishøyskolekurs

Her ser du de sju første studentene som deltok på den nye smågrishøyskolen i Hedmark og Oppland. Poenget er at fagkurs ved Norsvinskolen kan gi tellende studiepoeng og koples sammen med høyere utdanning.


Norges første smågrishøyskolekurs

Her ser du de sju første studentene som deltok på den nye smågrishøyskolen i Hedmark og Oppland. Poenget er at fagkurs ved Norsvinskolen kan gi tellende studiepoeng og koples sammen med høyere utdanning.

Det er Høgskolen i Hedmark og Norsvin som for første gang i oktober samarbeidet om kurs i smågrisproduksjon som resulterer i fem studiepoeng etter fullført eksamen. Målet er å gå fagkursene i landbruket et ekstra løft. Mange bønder sitter med skuffen full av kursbevis uten at de har fått uttelling som formelt kompetansegivende. Behovet for formell studiekompetanse hos utøvende svineprodusenter vil sikkert variere, men for noen kan dette være interessant. Flere temaområder enn smågrisproduksjon innenfor svineproduksjonen vil kanskje kunne egne seg som tellende utdanningsmoduler etter fullført eksamen.

Ved å kople sammen fagmiljøer som tilbyr relevante kurs, slik som for eksempel Norsvinskolen, kan aktørene i utdanningssystemet fornye tilbudene sine med etterutdanningskurs og videreutdanningskurs. Noen kursmoduler vil kanskje også kunne inngå i høyskolenes grunnutdanning. Slik tenker i hvert fall prosjektleder Sissel By Ingvaldsen i Oppland fylkeskommune. Hun har tatt smågriskurset inn som en del av fylkeskommunens prosjekt for «Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket». Som en del av prosjektet har fylkeskommunen også lansert nettbasert agronomutdanning for voksne.

Høgskolen i Hedmark støttes av KSL Matmerk og Oppland fylkeskommunes prosjekt for å legge til rette for høyskolekurs i landbruksfag og tilknyttede næringer. Høgskolelektor Morten Tofastrud ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad, jobber nå med det mer husdyrfaglige, eksamensfaglige og praktiske rundt høgskolekurset i smågrisproduksjon. De første sju studentene går trolig opp til eksamen i månedsskiftet november/desember.

– Det er første gangen vi gjør noe slikt, men vi synes v i fikk god respons. Sju deltakere er omtrent en tredjedel av den gruppa vi hadde i høst, og det er vi godt fornøyd med. Jeg har tro på at dette er noe for framtida. For praktiske gardbrukere og svineprodusenter vil kanskje interessen for formelle studiepoeng variere, men en skal ikke se bort fra at det også blant dem er stadig flere som etter hvert ønsker å ta med seg formelle studiepoeng dersom det er mulig. Og det blir det jo nå. Mange andre grupper, for eksempel innenfor videregående utdanning, vil også være aktuelle kandidater til slike høgskolekurs, sier Morten Tofastrud til Svin.