Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norges første mobile svineslakteri på Hadeland

Tre svineprodusenter på Hadeland går nye veier. Etter å ha fått Innovasjon Norge med på laget, er de nå et godt skritt nærmere drømmen om et lokalt mobilslakteri for gris.


Norges første mobile svineslakteri på Hadeland

Tre svineprodusenter på Hadeland går nye veier. Etter å ha fått Innovasjon Norge med på laget, er de nå et godt skritt nærmere drømmen om et lokalt mobilslakteri for gris.

 

Men det har vært en lang vei å gå. I hele fem år har initiativtakerne jobbet for å få nødvendige godkjenninger og nødvendig støtte. Først nå har de kommet så langt at det bare er et tidsspørsmål før de kan trykke på knappen og sette i gang byggingen av det mobile svineslakteriet. Tegningene er klare, og den svenske produsenten er forberedt. Men før det trykkes på knappen, må det til en del avklaringer rundt drifts- og salgsapparatet. For selve mobilslakteriet bygges raskt i løpet av to-tre måneder.

Men i første halvdel av 2006, forhåpentligvis tidlig, bør det første kjøttet være slaktet og solgt.

 

KJØTT FRA HADELAND AS

Det er de tre svineprodusentene Torstein Bjerke (Gran), Roger Nyhus (Gran) og Lars Kr. Haga (Lunner) som har dratt i gang prosjektet. I løpet av disse årene har de knyttet til seg flere ressurspersoner. Foruten disse tre sitter også direktør Arne Ruud (styreleder), diplomkokk Harald Briskodden og Grangründeren Jørn Aas i styret. Selskapets navn er Kjøtt fra Hadeland AS, og det ble stiftet for om lag et år siden.

– Utgangspunktet for det hele var en biltur som Lars Kr. Haga og Harald Briskodden hadde sammen til DaleGudbrands gård i Gudbrandsdalen. De skulle delta på et wok-arrangement i regi av Norsvin Oppland, og under bilturen snakket de mye sammen om å finne på noe nytt, noe som både kunne øke inntekter og lokale verdiskapning fra grisen, men også øke interessen for svinekjøtt som råvare i matdisken. I og med at kokken var med, så de i utgangspunktet for seg et lokalt nedskjæringsopplegg. Muligheten for lokal slakting ble også raskt bragt på bane, og dermed var veien kort til å tenke på muligheten for et mobilt slakteri, sier Torstein Bjerke og Roger Nyhus.

 

SNEVRET INN

Til å begynne med hadde nok initiativtakerne tenkt at de skulle involvere seg i hele prosessen, helt fram til salg og forbruker. Men etter hvert har oppgavene blitt snevret inn. Etter at Arne Ruud ble hentet inn som styreleder, har fokuset dreid mer mot råvareproduksjon og mobil slakting for de tre initiativtakerne. En ser nå at det er nødvendig å involvere også andre personer, bedrifter og miljøer lenger ut i produksjons-, salgs- og markedsføringsarbeidet.

– Men idéen har hele tiden vært den samme. Vi ønsker å produsere et lokalt slakt med full sporbarhet. Vi ønsker å beholde mest mulig av verdiskapningen i bygda, og samtidig gi et interessemessig puff i svineprodusentmiljøet. Vi bor i et område som ligger forholdsvis nært Oslo. Om lag 75 svineprodusenter har sluttet de ti siste åra, så jordbruket må finne på noe nytt om interessen hos den yngre garde skal holdes oppe, tror svineprodusentene.

 

ER GILDE-LEVERANDØRER

– Dere er alle tre leverandører til Gilde Hed-Opp i dag. Hvordan har disse planene blitt møtt derfra? Det vanlige i dag er jo å legge ned slaktelinjer, ikke å bygge opp nye?

– Det er riktig. Men vi har ingen ambisjoner om å konkurrere med kjøttsamvirket. Tvert i mot så ser vi for oss at det kan bli aktuelt å levere deler av slaktet dit. Vi har hatt møter med Gilde, og de har fremmet noen ønsker og synspunkter. Jeg føler ikke at prosjektet vårt har skapt vondt blod den veien, og det håper jeg da virkelig ikke heller. Vi vil prøve å holde prosjektet vårt bondestyrt slik som kjøttsamvirket også gjør. Vi blir jo uansett som mygg å regne i forhold til den konkurransen Gilde Hed-Opp opplever hver dag. For ikke å miste perspektivet på dette; vi tre som drar i gang dette er alle kombinertprodusenter som til sammen har noe sånt som 2000 slaktegriser.

– Planlegger dere å kjøre alt gjennom Kjøtt fra Hadeland AS?

– I første omgang snakker vi om å prøve oss fram med 50 griser. Målet er naturligvis å utvide dette etter hvert, men uansett så snakker vi her om nisjeproduksjon i ordets rette forstand, sier Nyhus og Bjerke.

 

VIRKER LOVENDE

AC Nielsen har gjennomført en markedsundersøkelse for hadelendingene, og interessen fra potensielle kunder synes å være positiv. Det har også vært gjennomført to prøveslaktinger, en i Gilde-systemet, og en hjemme på garden til en av produsentene. Kjøttet ble videreformidlet gjennom bedriften Culinara. Ei håndsurret skinkestek på fem kilo, med spesiallagd etikett, ble for eksempel solgt over disk på Bekkestua i Oslo. Pålegg ble også solgt. Et lite spørreskjema ble vedlagt produktene, og tilbakemeldingene var gode.

– Dere har holdt på i mange år uten å komme i gang med produksjon ennå. Det tyder vel på at dette ikke har vært noen enkel prosess?

Det går et lite sukk gjennom Torstein Bjerke. Han legger ikke skjul på at det har gått litt opp og ned med motivasjonen i løpet av disse åra. Det har ikke vært enkelt å få med seg myndigheter og andre, for å si det litt pent. Men nå synes det å løsne litt. Nyhus og Bjerke vil særlig trekke fram Hellbjørg Stensli, som har jobbet på det lokale landbrukskontoret. Uten hennes innsats hadde prosjektet sporet av for lenge siden. Også det lokale Mattilsynet har opptrådt positivt. Den økonomisk støtten fra Innovasjon Norge er også en god støtteerklæring om at Kjøtt fra Hadeland nå er inne på et godt spor. Støtten er dessuten helt nødvendig for å få toget til å flytte seg videre framover.

 

Hva er et mobilt slakteri?

Det finnes ikke mange mobile slakterier i Norge eller Norden. Det finnes noen mobile slakterier for reinsdyr, men ingen som vi kjenner til for gris foreløpig.

Det mobile svineslakteriet som hadelendingene ser for seg er en 12 meter lang vogn på tre akslinger, hvor trekkvogna er kjølevogn. Den skal bygges i Sverige. Oppdragsgiverne kjenner ikke til at det er bygd noe EØS/EU-godkjent mobilt svineslakteri i noe annet land i nordlige del av Europa.

Det slakteriet som nå planlegges, vil produsere slakt som godkjennes med ovalt stempel. Reinsdyr som slaktes mobilt i dag får firkantete stempler, fordi de ikke regnes som bufé.

Slaktene vil bli kontrollert på samme måte som slakt ved andre godkjente slakterianlegg. Mobilslakteriet møter de samme krav som andre slakterier, men alt ved dette slakteriet er naturligvis i en helt annen skala. Tegningene er godkjent av Mattilsynet, og hadelendingene regner med at det tar inntil tre månedere å produsere den mobile slakteenheten fra de gir grønt lys for produksjon. Fra kjølecontaineren vil slaktene gå til nedskjæringsbedrifter som Kjøtt fra Hadeland AS gjør avtale med.