Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Norges første dyrebil med filter

Svineprodusent Harald Gropen har kjøpt og fått levert Norges første dyrebil med filter. Gropen har kombinert foredlings- og formeringsbesetning i Ringsaker.


En entusiastisk Gropen forteller at lufta inn til dyreskapet er filtrert med virusfilter.

– Det betyr blant annet at jeg med denne bilen kan transportere dyr med SPF helsestatus uten fare for å plukke opp smitte under transport. Dette er den beste smittebeskyttelsen en kan få, sier Gropen. 

Bilen er en 2017-modell og er kjøpt brukt fra Sleegers i Nederland. Sleegers har lang erfaring i transport av avlsdyr rundt om i verden og er en av transportørene Topigs Norsvin benytter når de eksporterer dyr fra Norge. 

 Bilen ble levert til Gropen i midten av november, og han er så langt veldig fornøyd med innkjøpet.

– Jeg kunne fortsatt å kjøre grisene i en vanlig bil. Men nå tar jeg steget videre og sikrer at dyrene kommer fram med SPF-status i behold. Dette er framtida for oss griseprodusenter og et viktig steg for å oppnå Norsvins mål om at alle besetninger i Norge skal ha SPF-status innen 2030, sier Gropen. 

Elisabeth og Harald Gropen har utvidet konsesjon og rundt 300 purker. I 2009 la de om til SPF-produksjon, og selger dermed SPF-livdyr.

– Vi trengte å fornye oss. Den gamle bilen har begynt å synge på siste verset. Vi kjører alle livdyra sjøl til kundene. Den nye bilen har klimastyring med oppvarming og det er installert drikkenippler i alle tre etasjene. Nå kan vi kjøre til Rogaland innenfor tidsfristen med vann ombord. Vi tar også transportoppdrag for slakteriene i Norge hvis det skulle være av interesse. Selvsagt med omhu og i samråd med helsetjenesten i Norge, sier Gropen.