Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norge med i EU-prosjekt om kastrering

EU vil kartlegge hvordan EUlandene kastrerer grisene sine. EU ønsker også å vurdere mulige alternativer til kastrering. Norge deltar i et EU-prosjekt om grisekastrering som startet i januar.


Norge med i EU-prosjekt om kastrering

EU vil kartlegge hvordan EUlandene kastrerer grisene sine. EU ønsker også å vurdere mulige alternativer til kastrering. Norge deltar i et EU-prosjekt om grisekastrering som startet i januar.

 

Prosjektet er toårig, og det er prosjektleder Bente Fredriksen ved Animalia som skal følge opp den norske delen av forskningsprosjektet i EU. Hun leder som kjent det store norske hanngrisforskningsprosjektet som er i gang. Norges og Animalias rolle blir, som én av til sammen 11 deltakende organisasjoner, å kartlegge dagens praksis i Europa. Det skal samles inn data fra alle europeiske land.

I dag kastreres hanngriser uten bedøvelse i de fleste europeiske land. Norge er unntaket som bekrefter regelen. I en EFSA-rapport kommer det fram at enkelte europeiske land også kastrerer purker i et ukjent omfang. Dette skal det norske prosjektet bidra til å kaste lys over.

– Vi skal også samle inn informasjon om hvordan inngrepene blir utført, og om de blir gjort samtidig med eventuell halekupering og tannklipping, sier Bente Fredriksen til Svin.

Hun synes det er veldig viktig at disse problemstillingene nå for alvor løftes opp på internasjonalt nivå. Det vil bety mye om en kan komme fram til en felles europeiske politikk på området. Dyrevelferd seiler opp som stadig hetere tema i flere europeiske land, men viljen til å handle har det vært så som så med hittil. Norge har definitivt bekreftet sin rolle som annerledesland på dette området ved allerede å ha innført en praksis med forbud mot kastrering uten veterinær bedøvelse. Ingen andre land har heller vedtatt å forby kastrering, slik Norge har gjort fra 2009. I Sveits diskuteres det å starte med krav om bedøvelse ved kastrering fra 2009.