Publisert: 26.11.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norge i særstilling

I europeisk sammenheng er Norge nå i førerstolen også når det gjelder vaksinekastrering av hanngriser.


Norge i særstilling

I europeisk sammenheng er Norge nå i førerstolen også når det gjelder vaksinekastrering av hanngriser.

Metoden er lite kjent og brukt i de fleste store svineproduksjonslandene i Europa. En del land går over til ren hanngrisproduksjon. I noen europeiske land, for eksempel England, har dette vært gjort lenge. En del land bruker den såkalte «nese-metoden» for å sortere ut verstingene på slaktelinja.

Annen genetikk

– Men det er også en annen forskjell. I mange av de europeiske landene har de griser med lavere innhold av skatol og androstenon enn i Norge. Hvis vi hadde begynt med tilsvarende råneproduksjon her til lands ville vi fått en utsortering på slaktelinja på 7-15 prosent på grunn av høyt skatolinnhold. Utsorteringen på grunn av androstenon ville kunne blitt 30-45 prosent. Vi er derfor mye mer sårbare enn en del andre europeiske land. Vi vet også at våre forbrukere er mer følsomme for rånelukt og smak enn forbrukere i andre europeiske markeder. Derfor har vi nå, sammen med blant annet Norsvin, søkt Norges Forskningsråd om midler til et forskningsprosjekt for å se hva vi kan gjøre rent genetisk for å senke nivået av innholdet av disse stoffene. Slik vi ser det er det to metoder for å redusere farene for å få rånekjøtt ut i markedet ved en eventuell hanngrisproduksjon i Norge; det ene er å senke det genetiske nivået og disposisjonen for androstenon og skatol. Det andre er å få en hurtigmetode for utsortering på slaktelinja, sier bransjestyreleder Hans Thorn Wittussen.