Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norge best på kjøttprosent

Gjennomsnittlig kjøttprosent på griseslakt er 61 i Norge, og ikke 58. Fra 29. juni klassifiseres alle griser tre prosentpoeng høyere.


Norge best på kjøttprosent

Gjennomsnittlig kjøttprosent på griseslakt er 61 i Norge, og ikke 58. Fra 29. juni klassifiseres alle griser tre prosentpoeng høyere.

Kjøttprosenten i Norge er dermed høyere enn i Danmark. Gjennomsnittet ligger på 61 prosent, og ikke 58. Fra 29. juni klassifiseres all gris derfor tre prosentpoeng høyere. Dette vil ikke ha effekt på priser, da utgangspunktet her også løftes til samme nivå. Det påvirker med andre ord ikke økonomien til produsenten eller slakteriet. Vi snakker om en teknisk justering.

 

Det er Animalias prosjekt med tomografering og nedskjæring fra i fjor høst (se Svin nr 9-08) som er grunnlaget for nye ligninger og beregninger av kjøttprosenten. Men løftet i kjøttprosent ble kanskje noe større enn forventet.

 

– Både Danmark og Finland har en kjøttprosent på ca 60. Vi har brukt akkurat samme metode som danskene og også de samme folkene til å gjøre jobben. Norsk og danske tall burde derfor være veldig sammenlignbare, sier fagdirektør Ove Alvseike i Animalia. Når det gjelder Sverige ligger de fortsatt på ca 58 i gjennomsnittlig kjøttprosent. Men her har det ikke vært gjennomført kalibrering av målemetoden siden 1996. Svenske og norske tall er derfor ikke sammenlignbare.

 

Siden vi startet med kjøttprosentmåling for 20 år siden har middel kjøttprosent steget med 7 prosentpoeng. Det betyr at 5,6 kg fett på en 80 kilos gris har blitt erstattet med kjøtt i denne perioden. Systematisk avl og bedre fôring er årsaken. I tillegg er det en effekt at beregningsmåten er justert i henhold til EUs regelverk.