Publisert: 19.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norferskavtalen et tapssluk

Norturas driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner i fjor mot 403 millioner kroner året før. Men omsetningen steg, og endte på 20,6 milliarder kroner. Norferskavtalen med Norgesgruppen har blitt et tapssluk.


Norferskavtalen et tapssluk

Norturas driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner i fjor mot 403 millioner kroner året før. Men omsetningen steg, og endte på 20,6 milliarder kroner. Norferskavtalen med Norgesgruppen har blitt et tapssluk.

Det er første gang kjøttkonsernet greier en omsetning på over 20 milliarder kroner. Nortura styrket sine markedsposisjoner gjennom hele fjoråret, både i sluttmarkedet og i tilførselsmarkedet. I dagligvaremarkedet økte markedsandelene med 1,9 prosentpoeng (merkevare og EMV), mens Nortura på tvers av dyreslagene hadde en liten vekst i markedsandeler i tilførselsmarkedet.

Store Norfersktap

Resultatmarginen er likevel svekket fra året før. Driftsmarginen (EBIT) endte på 1,6 prosent, ned et halvt prosentpoeng fra året før. Grunnen til dette er tilbaketrekkingen av pinnekjøtt før jul (36 MNOK), større underskudd enn planlagt ved kjøttpakkesenteret Norfersk (89 MNOK), og økte personalkostnader som følge av økt produktdifferensiering. 

Økte kvantums- og kvalitetstillegg

Utbetalingene av kvantums- og kvalitetstillegg til medlemmene øker. I 2013 ble det utbetalt 481 millioner kroner i slike løpende tilleggsytelser, noe som er 71 millioner kroner mer enn i 2012. – Jeg er tilfreds med at vi tar nye posisjoner i markedet, men er ikke fornøyd med at lønnsomheten i Nortura går ned. Vi arbeider med å snu underskuddet i Norfersk, samtidig som vi planlegger en ny og mer effektiv industristruktur for rødt kjøtt, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Norfersk og industristruktur

Etter halvannet år med erfaringer fra et helt nytt forretningskonsept har det vært hensiktsmessig å evaluere Norfersk-avtalen. Det forhandles med NorgesGruppen om ny avtale som sikrer mer effektiv og lønnsom drift. Nortura er i sluttfasen av utredningsarbeidet av en ny og fremtidsrettet industristruktur for slakting, skjæring, produksjon og ekspedisjon av rødt kjøtt. Implementeringen av ny industristruktur vil starte i løpet av 2014. – Overkapasitet i industrileddet, marginpress og økt konkurranse krever en effektiv og stram fabrikkstruktur. Vi er nødt til å sikre at vi er en konkurransedyktig aktør i norsk matindustri også i framtida sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Markedsutvikling

Norturas samlede salgskvantum til dagligvarehandelen, storkjøkken, kiosker og bensinstasjoner øker med 3,7 prosent. Dette inkluderer både merkevarer, EMV og salget fra Norfersk. Norturas markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer og EMV) øker med anslagsvis 1,9 prosentpoeng i 2013. Produktene innen kjøttkategorien vokser med 2,1 prosent i verdi. – Vi styrker posisjonen vår i dagligvarehandelen, men det skjer en forflytning fra produksjon av tradisjonelle merkevarer eid av industrien, og over på merkevarer eid av butikkene (EMV-produkter). Utviklingen har pågått over tid, men vi ser at veksttakten innen EMV-kategoriene øker, sier Kolberg.

Slakting og skjæring

For året under ett vokser slaktekvantumene med henholdsvis 1269 og 4642 tonn for henholdsvis firbeinte dyr og fjørfe. Skjærekvantumet for firbente vokser med 3,2 prosent.