Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nord-Norgetillegg skaper monopol?


Nord-Norgetillegg skaper monopol?

 

Mange i den uavhengige kjøttbransjen mener at Nord- Norgetillegget har virket uheldig. I praksis har Gilde Nord- Norges Salgslag hatt monopol på slakt fra produsenter i de tre nordligste fylkene fordi tillegget kun utbetales til produsenter som leverer til slakterier i Nordland, Troms og Finmark. Det finnes bare et uavhengig slakteri i Nord-Norge, og det er Horns Slakteri i Lofoten. Storfekjøttprodusent Tore Holm i Brønnøysund sier til Kjøttbransjen at han mener at bønder nordpå som leverer til slakterier i Nord-Trøndelag bør være berettiget til slikt tilskudd. «Det gir oss valgfrihet», mener Holm. Saken er nå løftet opp til politisk nivå av Kjøttbransjens Landsforbund.