Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Nøkkeltall og glimt fra Topigs Norsvin

Topigs Norsvin er verdens nest største genetikkselskap på Svin. I mange av de største markedene utenfor USA er selskapet nummer én.


Bilde: Her i Vught i Nederland ligger TNs hovedkontor. Mange besøkende synes at hovedkontoret virker beskjedent, men det er konsernsjefen stolt av. Menneskene og verdiskapningen skal i størst mulig grad skje ute i felt i de ulike markedene, mener han.

Nedenfor følger noen glimt over selskapets aktiviteter i tall og bilder.

// Topigs Norsvin, heretter kalt TN, har 650 ansatte globalt.

// TNs genetikk er tilstede i 54 land. 

// TN bruker 21 millioner euro på forskning og utvikling.

// Fra TNs egne seminstasjoner produseres det 10 millioner semindoser per år. 

// Selskapet produserer 1,7 millioner hybridpurker per år.

// TNs genetikk finnes i mer enn 100 millioner slaktegriser.

// TN solgte for 139 millioner euro i 2017.

// EBIT (driftsresultat) var 9,4 millioner euro i 2017.

// Egenkapitalen var 48 prosent i 2017.

De to første årene etter fusjonen mellom Topigs og Norsvins internasjonale selskaper i 2014 var som forventet tøffe. Men i det tredje driftsåret viste de positive resultatene seg. Selskapet tror at etterspørselen etter dyreproteiner globalt vil øke betydelig i tiårene som kommer, selv om den stagnerer i Europa. TN tror også at fôrprisene verden over heller vil gå opp enn ned, og økt effektivitet vil derfor bli stadig
viktigere for Topigs Norsvins kunder.

TNs kunder blir stadig større og mer profesjonelle. Besetningsstørrelsene øker. TN handler med store produksjonssystemer, og trenger større fagteam rundt disse kundene for at de skal kunne hente potensialet ut av et stadig bedre avlsmateriale. TN tror også at dyrevelferd, helse og miljø blir viktigere premissleverandører i åra framover. Selskapets mål er å øke med 200 000 ekstra purker per år, men også å øke markedsandelen på farlinjesiden. 

Fra venstre: Rosanne van Genugten er innovasjonsleder ved VIC Sterksel, hvor Wageningen University’s svineforsøk foregår. Wageningens samlete husdyraktivitet har 190 forskere.
Hans Olijslagers, direktør for avl, forskning, utvikling og teknisk støtte: – Den genetiske framgangen skal dobles i perioden 2014 – 2024. Halvparten av dette vil skje ved bruk av genomisk seleksjon. Det betyr at vi også skal forbedre fenotypingen kraftig.
Jascha Leenhouwers, produktutvikler og kjøttspesialist: – Markedene har ulike behov når det gjelder forbrukerønsker, ulike produksjonsmiljøer i driftsenhetene, og variasjon i graden av teknisk nivå i besetningene verden rundt. Derfor trenger vi mange linjer i avlsarbeidet.

Til venstre: Genetiker Rob Bergsma i TN jobber med avlsverdier og avlsframgang. Målet er å doble den genetiske framgangen i løpet av få år, blant annet ved hjelp av genotyping.
Til høyre: Genetiker Lisanne Verschuren viser øremerker til små­griser, hvor en samtidig tar DNA-prøver.