Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nødventilasjon skal sikre at dyra overlever


Nødventilasjon skal sikre at dyra overlever

 

Mange dyr kan leve nokså lenge uten mat, kanskje noen dager uten vann, men bare minutter uten luft. Ventilasjonssvikt er derfor en kritisk faktor i mange grisehus, og alarm er ofte ikke tilstrekkelig. Danske Skov lanserer nå DOL278T, som sammen med klimacomputeren er et nødventilasjonssystem som åpner ventilasjonsanlegget ved strømsvikt, teknisk svikt eller betjeningsfeil avhengig av overtemperaturen I grisehuset. På den måten skal dyra overleve, og produsentens økonomi sikres hvis det verste skulle skje.

Nødventilasjonen åpnes ikke hundre prosent hvis temperaturen overskrider bestemte grenseverdier, men systemet fungerer slik at ventilasjonen åpnes gradvis avhengig av temperaturoverskridelsen. Dette sikrer blant annet at det ikke skal bli et kuldesjokk I dyrerommet. Nødventilasjonen fungerer uavhengig av klimacomputeren, men overvåkes av den likevel for å øke sikkerheten ved feilmuligheter.

EU-lovgivningen stiller dessuten nå krav til blant annet alarm og nødventilasjon i mekanisk ventilerte dyrerom.

 

VELFERDSINDIKATOR MED SMILEYS

Ved hjelp av ikoner skal du nå kunne lese av hvordan grisene dine har det. I hvert fall reklamerer Skov med at dette er mulig med den nye klimacomputeren DOL 224 som de nå lanserer. Et raskt blikk på ikonene, og du har overblikket over dyras tilstand når det gjelder viktige parametere.