Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nødlys i fjøset


Nødlys i fjøset

 

I fjøset er en avhengig av at lyset ikke forsvinner, f.eks. ved et spenningsbortfall på nettet. Det finnes som kjent oppladbare håndlamper med nødlysfunksjon, og en av de nye kalles type HR. Håndlampen sitter normalt i ladekasett montert på vegg. Ved et eventuelt spenningsbortfall på nettet, vil utstyret automatisk koples inn. Håndlampen kan enkelt tas ut av kasetten, og brukes der det måtte være behov. Denne lampa, som forhandles av Rebato i Bergen, oppgis å ha en brenntid på inntil 8 timer kontinuerlig drift. Den skal være bortimot uknuselig, og skal tåle ekstreme driftsforhold. Utstyret har tetthetsgrad IP67, hvilket vil si at håndlampen er støv- og vanntett. Den skal fungere under vann ned til 3 meters dyp.