Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Netthandelen øker – flere satser

Netthandel av utstyr til husdyrfjøs øker for hvert år. Nå satser også Felleskjøpene. Svin har sett på utvalg/priser på noen produkter. 


Handel av utstyr som trengs i fjøs skjer i stadig større grad på nettet. Firmaet Nessemaskin har vært store på netthandel, og av de eldste på netthandel av utstyr til gårdbrukere i Norge. Men kanskje er Felleskjøpet Agri nå større. Nessemaskin har også en oversiktlig og grei nettside, men søkefunksjon kunne vært bedre.

– Vi har hatt netthandel siden 2001 og omsetter for ca. 25 millioner i året. Vi har hatt økning hvert år bortsett fra i 2017, forteller daglig leder Kjartan Myrhol i Nessemaskin. Selskapet har tre hovedgrupper varer de selger mye av: gjerdeutstyr, drikkeutstyr, nipler og rørdeler, og en stor kategori er diverse utstyr som trengs i fjøs.

– Vi selger mest til storfe- og sauebønder, mens kunder med gris og hest er også veldig viktig, forteller Myrhol. Nessemaskin holder til i Nessane ved Sognefjorden, har åtte ansatte, og selger kun via nettet. Av enkeltprodukter til svin som selger bra vil ­Myrhol trekke fram drikkenipler, merkeustyr og tannslipere som de største. Nessemaskin er kjent for å få varene raskt fram til kunden. Svin prøvde en forsendelse, og fikk varene på to dager.

 

 

Dansk satsing i Norge
P-Lindberg har på kort tid blitt en stor konkurrent til Nessemaskin. Det samme har Felleskjøpet når det gjelder netthandel landbruk. P-Lindberg er et 160 år gammelt dansk familieselskap som har satset på netthandel. De har datterselskap i Mandal i Norge. P-Lindberg har også netthandel i Danmark, Tyskland og Sverige. I Norge har de hatt nettbutikk siden 2015. Hoved­lageret er i Danmark.

– Vi hadde bruttoinntekter på ca. 20 millioner i 2018, og vokser stadig, forteller Jan Richard Dahl i P-Lindberg Norge. I dag er de fem ansatte i Mandal. Lindberg har et bredt spekter av produkter til landbruk, men også til vanlige forbrukere.

– Det er vanskelig å trekke fram enkeltprodukter til svineproduksjon som ­selger bra, men merkespray/stift og leketøy/aktivisering til gris er populære varer, forteller Dahl. Også boltepistol og patroner selger de mye av. 

 Ast-lue som hindrer fjøslukt
Ast-landbruk er en bedrift etablert i 1964. Den har 1000 m2 stort lager i Tønsberg, og har hatt nettbutikk siden 2003.

– Vi satser først og fremst på storfe og selger til forhandlere men også rett til gårdbrukere, forteller daglig leder Magnvor Trondsen.

– Vi omsetter for nærmere fire millioner innen landbruk, forteller Trondsen.  Ast Landbruk har ikke spesielt mange produkter til svinebønder, men noen produkter passer i mange typer fjøs. Et produkt som selger bra er ei fjøslue som hindrer lukt i håret.

– Det er trolig særlig kvinner som bruker disse, men vi har også en herre­utgave pluss en kjeledress som hindrer lukt. Da kan du dra i butikken eller hente i barnehagen rett fra fjøset uten å dusje først, forteller Trondsen. Prisen på lua er 400 kroner.

FK Agri dobler på nettet
Felleskjøpet Agri (FK Agri) har faktisk solgt gårdsutstyr på nettet siden 2013. Det startet med hesteutstyr, men de har nå et bredt utvalg og er kanskje størst på netthandel av landbruksutstyr i dag.

– De to siste årene har netthandelen tatt av. Vi budsjetter med 50 000 ordrer på nettet i 2020, og det er en dobling fra 2018, opplyser salgssjef netthandel Eirik Riibe i Felleskjøpet Agri. Da hentes halvparten av ordrene av kunden i butikken. Men Felleskjøpet Agri har egentlig ingen utpreget god nettbutikk. Det kan være vanskelig å finne fram blant varene som tilbys. En må søke opp den enkelte vare i søkefunksjonen.

– Vi jobber nå med en helt ny plattform for netthandel. Det blir mer satsing på nettet, og vi vil tilby flere produkter, sier Erik Ribe til Svin. Ny plattform blir trolig tilgjengelig i løpet første halvår 2021. 

 

Fra venstre: Merkestift er et enkelt produkt. Det er ulike marker og prisen varierer fra 11 kr til 26 kr i vår sammenligning. På merkespray er det mindre prisvariasjon. NEPOREX: Larvemiddel til flue selges både i 1 kg, 5 kg og 10 kg forpakning i netthandel. Prisene varierer relativt mye.  SUEVIA 293: Drikkenipler selges mye på nettet, men det er vanskelig å få oversikt over hva du egentlig kjøper. 

 

Nettsatsing sør-vestpå
Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) har per i dag ikke netthandel annet enn på kraftfôr, men her jobbes det intenst med å få på plass denne nysatsingen.

– Vi håper dette er på plass før sommeren, men det er mye som skal testes. Vi kan derfor ikke love annet enn at dette kommer i løpet av året, forteller Kjetil Enoksen, ansvarlig for nett­butikken i FKRA. Selskapet vil ha nettsatsing både for landbrukskunder og vanlige forbrukere. Allerede i dag ­finner man imidlertid mange av produktene FKRA har på deres nettside, men varene må kjøpes i butikk. Svin har tatt med FKRA i oppsettet vårt med utvalgte produkter for svine­bønder som er å få kjøpt på nettet.

Bole, Gjeteren, Atec og Staypro
Den svenske nettbutikken Bole hadde inntil for et år siden både fysisk butikk og nettbutikk i Norge. Nå har de kun nettbutikk, og alt sendes fra Sverige. De satser mest på storfe, sau og hest, men har også en god del utstyr til gris. Bole ønsker ikke å oppgi salgstall. Det finnes også flere firma som selger fjøsutstyr på nettet i Norge. Gjeteren.no lokalisert på Sundvollen ved Hønefoss er et av dem. De satser stort på gjerdeutstyr, og selger både til forhandlere og direkte til gårdbrukere. Omsetningen er ca. 10 millioner i året. Men de har få produkter til grisebønder. Atec i Bryne er et annet firma. Det har solgt direkte til gårdbrukere på nettet, men satser nå kun satse på salg til forhandlere. Et tredje firma er Staypro. Det er stort på eksempelvis verktøy, måle­instrumenter og førstehjelpsutstyr, men har svært få av de produktene vi har sammenlignet her. 

Fraktfritt over 1500 kr
Varer på nettet sendes normalt gratis hvis du handler over et visst beløp, og hvis varene ikke er for store eller veier for mye. Bole sender imidlertid ikke fraktfritt. Bole har imidlertid lav normalpris frakt, med henholdsvis 129 eller 179 kr hvis det hentes på posthus eller sendes hjem til deg. Felleskjøpet Agri har en gunstigt ordning eller fraktfrie betingelser hvis du handler for over 1500 kr. Hos Nessemaskin er grensen 2000 kr, mens den hos P-Lindberg er høyest med 4000 kroner. Hos alle er normalpris på frakt ca. 150 – 200 kr hvis du handler for under minstebeløpene.

Eksempler utstyr
Svin har sammenlignet utvalg og priser på noen produkter som grisebønder kjøper. På enkelte produkter som for eksempel merkestift er prisforskjellen overraskende stor. Det kan være forskjellige typer stifter og leverandører. P-Lindberg og Felleskjøpet Rogaland Agder har lavest pris med henholdsvis 11 og 12 kr for en merkestift. Hos Lindberg må du kjøpe minst 10 stifter for å få denne prisen. Ast Landbruk og Felleskjøpet Agri har høyest pris med henholdsvis 26 og 20 kr. Også på merkespray skiller prisene. Her er Bole og Nessemaskin rimeligst, og Felleskjøpet Rogaland/Agder dyrere enn FK Agri.

Drikkenipler er et produkt alle selger på nettet, men det er mange typer/kvaliteter og utrolig vanskelig å sammenligne hva du får. Nessemaskin og delvis Bole har best informasjon på hva de egentlig selger på sine nettsider. De andre selger nipler uten særlig spesifikasjoner. Vi har sammenlignet bestselger på drikkenipler hos Nessemaskin som kan stilles opp til 7 liter per minutt. Den koster 67 kr, eller det dobbelte av hva et ukjent merke og med ukjent vannmengde koster hos Felleskjøpet Rogaland og Agder (rimeligst).

På varmepærer er det 150 watt som selges best. Med unntak av Ast er ­prisene mellom leverandørene relativt like. Også her finnes imidlertid ulike merker og kvaliteter. P-Lindberg har lavest varmepærepris, men du må kjøpe minst 20 pærer. Hos de andre kan du kjøpe en eller to pærer. 

Kadaverlokk og ekstra frakt
Kadaverlokk selges også på nettet. Lindberg og Felleskjøpet Rogaland og Agder har samme produkt for salg i sine butikker. Dette er et relativt stort produkt i volum. Fraktpris blir dermed over standardpriser. Produktet egner seg derfor best til å hente i butikk.

– Vi trodde kadaverlokk var noe som skulle bli etterspurt i svinebesetninger, men vi har solgt overraskende lite, eller mindre enn 10 stk. i året i våre butikker. Vi har derfor en del på lager og kan holde lav pris, sier kategoriansvarlig Tor Mange Undheim i Felleskjøpet Rogaland og Agder. Prisen på kadaverlokk er ca. 500 kr lavere hos FKRA enn hos Lindberg. Lindberg selger også kadavervogner. Ut fra det vi kan se tilbyr ikke de andre dette bortsett fra Nessemaskin: De har en rimelig type som passer for mindre slaktegris og kalver. Drivlemmer derimot er et produkt som nesten alle selger. Her er det Lindberg og Bole som har lavest pris.