Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nedsatt toll på svinekjøtt

Tollen på svinekjøtt ble satt ned til kr 9,05 per kilo fra 11. juni. Grunnen til tollreduksjonen er stor etterspørsel etter svin i markedet.


Nedsatt toll på svinekjøtt

Tollen på svinekjøtt ble satt ned til kr 9,05 per kilo fra 11. juni. Grunnen til tollreduksjonen er stor etterspørsel etter svin i markedet.

 

Hittil i år en økning på fem prosent i forbruket av svinekjøtt i Norge, skriver landbruks- og matdepartementet.

 

Spiser mer kjøtt

Det er en årlig tilførsel av 120 000 tonn svin i det norske markedet (2006). Bortsett fra ved behov for å sikre svineribbe til jul, er det første gang etter at det tollbaserte importvernet ble innført i 1995 at markedssituasjonen har medført generelle tollnedsettelser på svin. Forbruket av kjøtt går kraftig opp i Norge, og bare på svin er det hittil i år en økning på fem prosent. D enne tendensen gjelder også utlandet, og medfører stor konkurranse om tilbudet. Det medfører at prisforskjellen mellom norsk og utenlandsk kjøtt i år er mindre enn ved tidligere tollnedsettelser.

 

Import

Importen av kjøtt skjer fra ulike deler av verden. MUL- importen (Minst Utviklede Land) av storfekjøtt kommer fra land i det sørlige Afrika. WTO-kvoten for storfekjøtt tas hovedsakelig fra land i Sør-Amerika, mens importen under de generelle tollnedsettelsene for storfe og svin betjenes fra europeiske land, i første rekke Sverige og Finland. New-Zealand var hovedleverandør av lam ved tollnedsettelsen i april.