Publisert: 15.12.2022 Oppdatert: 10.01.2023

Stikkord:

Nedjustert salg av svin i 2023

Prognosen for salg av svinekjøtt er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget er noe nedjustert i den reviderte prognosen fra Nortura Totalmarked for 2023.


Svin nr. 9 – 2022

 

 

Tilførelsen vil gå ned rundt én prosent i år, mens det blir lavere salg av gris. Det gir et markeds­underskudd i 2022 på 3200 tonn.

Nedgang
I 2023 er engrossalget prognosert til 133.000 tonn, noe som blir en nedgang på nesten fire prosent fra i år. Engrossalget i tonn er beregnet etter revidert prognose til å bli 138.100 i 2022. Det er en nedgang på sju prosent i forhold til året før.

For 2023 prognoseres det med en nedgang i salget til om lag nivået før pandemien. Sammen med en nedgang i tilførslene gir dette et lite overskudd i svinemarkedet. Nortura venter relativt god balanse mellom tilførsler og engrossalg. Kjøtt som blir tatt inn på importkvoter neste år er medberegnet.

Lettere slaktegris?
Med dagens slaktegrisvekter som ligger på om lag 85 kg, er det ifølge direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked prognosert 400 tonn for mye svinekjøtt. Det kan være aktuelt å stimulere til en noe lettere slaktegris.

 

 

Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked

 

 

– Bakgrunnen for at vi bør vurdere en noe lettere gris er todelt. Det ene knytter seg jo til den totale markedsbalansen. Det er absolutt en fordel for svinebonden om vi klarer å ligge litt under 100 % markedsdekning og sørge for at det er et lite sug i markedet. Det gir også en liten buffer dersom salget skulle bli noe svakere enn antatt. I tillegg ser vi nå at enkelte stykningsdeler begynner å bli vel feite. Særlig sidene på grisen er nå i overkant feite for sikre jevn og god kvalitet på blant annet bacon, sier Skulberg.

Kylling som konkurrent
Kyllingen er vår største konkurrent og vi har tilnærmet samme kjøpergruppe. Hvordan har prisveksten på kylling vært i forhold til gris det siste året og har det påvirket salget på den ene eller andre måten?

– Det er svært mange forhold som påvirker salget. Prisforholdet mellom kylling og storfe påvirker forbruket av gris. I tillegg har mattrender, kjedenes satsingsområder, importvern og grensehandel og flere andre faktorer betydning for det totale salget. Så jeg vil mene at det å kun sammenlikne prisendringer mellom kylling og gris for å forklare salget blir litt for snevert, forklarer Skulberg.

Er priselastisiteten -1, vil etterspørselen etter varen falle med 1 prosent dersom prisen øker med 1 prosent. Gjelder samme læren her, når vi vet at engrosprisen har økt?

– Som tidligere nevnt er det i realiteten mange faktorer som avgjør hva norske forbrukere velger i kjøpsøyeblikket. Pris har selvfølgelig en betydning, men da spiller det også stor rolle hvordan prisen på andre matvarer endrer seg. Alt fra annet kjøtt og fisk til vegetaralternativ, sier Skulberg.