Publisert: 16.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nedgang i 2009, men bedring i år

2009-resultatet ble tilnærmet likt med 2008 for slaktegrisprodusentene, mens det ble en betydelig nedgang både for smågris- og kombinertprodusentene. Dette skyldes hovedsakelig redusert smågrispris og økte fôrpriser.

 


Nedgang i 2009, men bedring i år

2009-resultatet ble tilnærmet likt med 2008 for slaktegrisprodusentene, mens det ble en betydelig nedgang både for smågris- og kombinertprodusentene. Dette skyldes hovedsakelig redusert smågrispris og økte fôrpriser.

 

Vi beregner at lønnsomheten i 1. kvartal 2010 ble noe bedre enn 1. kvartal 2009 for alle produksjonene. Prognosen for 2. kvartal viser også en positiv utvikling sammenlignet med i fjor. Vi har regnet med uendra priser på smågris og slakt videre i 1. halvår. Sammenlignet med 2009 ser vi nå noe lavere priser på fôr til purker og slaktegris, noe høyere slaktevekter og noe høyere pris på slakt.

Vi har gjort følgende endringer i kalkylene fra 1. januar:• Endret puljetillegg for slaktegris fra 80 til 105 kr• Endret puljetillegg ved kjøp av smågris fra 33 til 50 kr• Endret puljetillegg fra 33 til 44 kr ved salg av smågris• Tillegg for ”rett innmelding” er tatt ut (tidligere kr 10 pr gris). Endret kombitillegg fra 110 til 120 kr.

Disse endringene gjør i sum tilnærmet ikke noe utslag for beregnet DB i slaktegris- og kombinertproduksjon, men betyr et tillegg på ca 240 kr pr årspurke i smågrisproduksjon.

År Mnd Vekt* Slakt pris Smågrispris Smågrispris Fôr kr/FEn DB DB DBKjøp salg til slaktegris slaktegris smågris kombinertJan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627Feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 118122007 Mar 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661Apr 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572Mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072Juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865Aug 78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246November 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074Desember 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134Snitt 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 161762008 Jan 79 20,39 650 823 2,59 245 11081 17565Feb 79 20,43 658 840 2,62 233 11252 17274mar 80 20,29 670 826 2,65 229 11343 17101apr 79 20,18 673 812 2,71 208 11250 16383Mai 78 20,10 690 800 2,74 171 10735 15889Juni 78 20,15 690 800 2,77 156 10639 15627Juli 78 20,94 682 800 2,79 200 10076 16336Aug 78 20,85 670 800 2,79 204 10046 16132sept 78 20,89 670 754 2,84 195 8855 15753okt 78 20,98 670 740 2,88 198 8499 15790November 79 21,39 670 759 2,93 224 8757 16192Desember 75 20,80 624 745 2,95 186 8379 14283Snitt 78 20,62 668 792 2,77 204 10076 161942009 Jan 78,3 19,78 610 731 3,01 137 7930 12773Feb 77,6 20,87 629 730 3,03 193 7877 14363mar 77,9 20,79 615 730 3,02 205 7822 14256apr 77,6 20,72 601 730 3,02 210 7813 14057mai 77,3 20,76 600 730 3,05 206 7735 13867jun 77,8 20,74 600 707 3,08 200 7130 13647juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720Aug 77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693November 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675Desember 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562Snitt 78 20,57 593 717 3,04 202 7673 138792010 Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919Feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549mar 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491apr 79,0 21,00 600 750 3,02 241 8886 15219mai 79,0 21,00 600 750 3,05 235 8821 15015jun 79,0 21,00 606 750 3,08 221 8756 14810 

Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Puljetillegg, årsbonus, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.

I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og årsbonus på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Det samme gjelder Kombitillegg på slakt.

Eventuell etterbetaling på smågris/ slakt og årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.