Publisert: 16.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot dyrehelsepersonell


Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot dyrehelsepersonell

Bakgrunnen for Mattilsynets prosjekt er å styrke kompetansen hos dyrehelsepersonell, å skaffe grunnlag for tilsynets arbeid med nye regler for legemidler til dyr, samt å bedre innsynet i forebyggende helsearbeid hos svin.

Tilsyn rettet mot veterinærer

Alle distriktskontorer med svineproduksjon i sitt distrikt skal føre tilsyn med minimum 50 prosent av veterinærene som har svinepraksis. Det skal gjennomføres tilsyn med veterinærer/klinikker med henblikk på journalførsel, rapporterings – og meldeplikt til Mattilsynet.

Tilsyn rettet mot svineprodusenter

I tillegg føres tilsyn i en til to svinebesetninger der hver av disse veterinærene har klinisk praksis. Tilsyn hos dyreeier gjennomføres i hovedsak for å kartlegge hvordan veterinærens ansvar som rekvirent av legemidler er ivaretatt, men også produsentens dokumentasjon av bl.a. sykdomsbehandling vil være gjenstand for tilsyn.