Publisert: 07.04.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Flere departementer er involvert, og målet er å ferdigstille planen i 2015.


Nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Flere departementer er involvert, og målet er å ferdigstille planen i 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker har ansvaret for utarbeidelsen.

– Dette handler om å utnytte våre ressurser på en optimal måte. Dette handler om å skape nye arbeidsplasser. En satsing på bioøkonomien er viktig for fornyelse og effektivisering i primærnæringene. Derfor må vi legge til rette for videreutvikling av biobasert industri. «Skog 22- rapporten» er et godt og gjennomarbeidet innspill fra verdikjeden for skog, og er et viktig innspill til i Regjeringens arbeid med en bioøkonomistrategi, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Bioøkonomien handler om omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter. Begrepet omfatter bl.a. skogbruk, jordbruk, fiskeri og havbruk, samt næringsvirksomhet knyttet til bærekraftig høsting og videreforedling av biomasse fra disse næringene. Det er mulig å øke bruken av bioprodukter til erstatning for mer ressurskrevende eller oljebaserte produkter. Samtidig gir forskning nye muligheter for mer bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon og bruk av bioråvarer (som tremasse, halm, tang og tare, husdyrgjødsel, bipodukter fra slakteri- og fiskeforedling osv). Foruten departementene skal også virkemiddelaktører, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer trekkes med i arbeidet.