Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 21.10.2021

Stikkord:

Når råvarene blir rådyre

Kraftfôret har gått saftig opp i pris det siste året. Det skyldes ikke først og fremst at norskprodusert korn betales bedre enn før. Det skyldes først og fremst at det har vært en generell prisøkning på råvarer i hele verdensmarkedet. 


Viktige råvarer som soya, rapskaker, vitaminer og aminosyrer har hatt en pris­stigning på 20 – 30 prosent bare det siste året, og det er mye.

Mye av prisstigningen har også klimamessige årsaker, og kan først og fremst forklares med avlingssvikt på grunn av klimaendringer i form av tørke og flom mange steder i verden. 

Også andre viktige innsatsfaktorer for å lage mat har blitt kjempedyre i løpet av kort tid. Mineralgjødsel og fullgjødsel har i høst hatt en prisøkning på om lag 40 prosent. Det kreves olje og gass for å produsere mineralgjødsel, og når disse energikildene blir dyrere, blir også fullgjødsla vanvittig mye dyrere.

Så her gjelder det for alle bønder å ta vare på de ressursene en allerede har på garden fra før. Det finnes også lyspunkter og utvikling når det gjelder ressurser og råvarer. Når innkjøpt mineralgjødsel blir vesentlig dyrere, så betyr dette også at verdien av husdyrgjødsla og grisemøkka på garden blir større.

En annen ressurs som en god del norske bønder og grunneiere har tilgang på er skog. Og nå har gjennombruddet kommet. Foods of Norway, ledet av professor Margareth Øverland ved NMBU, melder at tett samarbeid mellom forskning og industri har gjort det mulig å oppskalere gjærteknologien fra laboratorieforsøk til industrielle forhold. Dette er et gjennombrudd i arbeidet med å materialisere nye proteinressurser rent teknisk. Det er Lallemand Animal Nutrition og ­Borregaard som har vært prosjektets samarbeidspartnere her. 

Det gjenstår å se hvor økonomisk bærekraftige disse proteinressursene vil bli. Men rent teknisk kan vi i hvert fall slå fast at protein til dyrefôr av gjær dyrket på sukker fra norske grantrær kan vise seg å bli en bærekraftig erstatning for ­importerte fôringredienser. Og det er første skritt på veien.

Foods of Norway melder nå at 1600 kilo gjær er produsert av sukker fra norske grantrær etter et tett samarbeid med industrien. Gjær er en proteinkilde med et proteininnhold på 50 – 60 prosent, og grangjær skal nå testes i fôr både til laks og smågriser.

Så verden går framover.