Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Når og hvorfor dør spedgrisen?

Er du en av mange som sliter med for høyt spedgristap? I In-Gris programmet kan du kjøre ut analyser som forteller når og hvorfor de fleste grisungene dør.


Når og hvorfor dør spedgrisen?

Er du en av mange som sliter med for høyt spedgristap? I In-Gris programmet kan du kjøre ut analyser som forteller når og hvorfor de fleste grisungene dør.

 

Dette er nyttige opplysninger for å kunne sette i verk målretta tiltak for å redusere tapet.

Mange svineprodusenter har høyt tap av grisunger i dieperioden. Tallene fra In-Gris viser at norske besetninger i gjennomsnitt mister ca. 15 % av de levendefødte grisungene før avvenning. På sikt bør vi kanskje ha som mål å redusere dette tapet ned mot 10 %. En del av grisungene som dør er småtasser som ikke har livets rett, men de fleste er normale grisunger som vi gjerne ville ha tatt vare på. I årets studiehefte fra Norsvin, ”Smågrisproduksjon – et omsorgsyrke”, fokuseres det på hva vi kan gjøre for å redusere tapet av spedgris. De fleste har en ”magefølelse” av når og hvorfor grisungen dør, men i mange tilfeller vil det være nødvendig å gjennomføre en periode med detaljerte registreringer for å kunne iverksette de rette tiltakene. Det er avgjørende å vite om de fleste grisene dør de første 3 dagene etter fødsel og om det er mange som dør senere enn den første uka. Registrering av tap og utkjøring av analyser i In-Gris er et godt hjelpemiddel.

 

REGISTRERING AV DØDE GRISUNGER

1) Gå til den loddrette mappen ”Registrering” og deretter de vannrette mappene ”Purker” og ”Kullavgang”

3) Skriv inn moras nummer, dato som grisungen(ne) har dødd, antall unger, kode og dødsårsak. I feltet ”Kode” registreres 3 = Døde. Dødsårsak kan velges fra en rullemeny som åpnes ved å klikke på pila til høyre i feltet. Feltet ”foreløpig avvenning” markeres automatisk når det er registrert ”Døde” i kodefeltet (Dette betyr at purka fortsatt er diegivende). Disse dødsårsakene er det mulig å registrere i In-Gris:

0. Ingen (Ukjent) 1. Svaktfødt 2. Navleblødning 3. Ligget i hjel 4. Matmangel/avkjøling 5. Diaré/inntørking 6. Leddbetennelse 7. Hudbetennelse 8. Svømmer 9-11. Brukerdefinert 12. Andre årsaker

”Brukerdefinert” kan brukes dersom en vil registrere en spesiell årsak som ikke finnes i listen. Du som bruker kan for eksempel bestemme deg for at 10 = Slått i hjel og 11 = Tråkket på.

 

RAPPORTER /ANALYSER MED SPEDGRISTAP

Det finnes tre analyser som kan være aktuelle å kjøre ut etter registrering av spedgristap i en periode.

• 3.19 – Tap i dieperioden Analysen viser når i dieperioden mesteparten av tapet skjer, både i antall og prosent. Det går også fram hva som er de vanligste dødsårsakene.

• 3.20 – Purkeliste, tap Analysen viser alle purkene som er aktive i besetningen på en valgt dato. Totalt antall levendefødte og avvente, samt tapsprosent, vises for hver purke. I tillegg framkommer hvor mange grisunger som er registrert med dødsårsak ”Ligget i hjel” og ”Matmangel/avkjøling”. Purker som er diegivende har flere kull født enn avvent, og får unormalt høyt tap. Purker som diegivende på den aktuelle datoen er markert med et kryss.

• Hovedanalyse 3 – Purkenes fruktbarhet Rapporten viser en oversikt over bedekninger, omløp, kullresultater, grisingsprosent og tap i de ulike kullnummer.

Eksempel: Kjøring av analysen ”Tap i dieperioden” 1) Gå til den loddrette mappen ”Oppgjør” og den vannrette mappen ”Analyser”

2) Marker linja med ”3 Purkenes fruktbarhet” og flytt prikken fra ”Hovedanalyse” til ”Underanalyse”

3) Gå til linja med ”3.19 – Tap i dieperioden”. Klikk på feltet i kolonnen ”Filter” og deretter på boksen med prikker som kommer frem.

4) Fyll ut ønsket periode (dato fra og dato til) for analysen i filterbildet som åpner seg. Klikk deretter på knappen ”OK”

5) Klikk nå på knappen ”Vis” dersom du ønsker å se rapporten på skjermen. Vil du skrive ut så marker i rute ”Utskrift” og klikk deretter på knappen ”Skriv ut”.