Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nakne bygg- og havresorter til slaktegris gir muligheter

Import av proteinråvarer kan reduseres ved økt bruk av nakne sorter av bygg og havre i norske slaktegrisfôrblandinger. Dette går ikke ut over produksjonsresultater eller slaktekvalitet.


Nakne bygg- og havresorter til slaktegris gir muligheter

Import av proteinråvarer kan reduseres ved økt bruk av nakne sorter av bygg og havre i norske slaktegrisfôrblandinger. Dette går ikke ut over produksjonsresultater eller slaktekvalitet.

 

Dette viser produksjonsforsøk som er utført ved Senter for husdyrforsøk på Norges landbrukshøgskole. Under Norsvins fôringsseminar på Hamar sa Nils Petter Kjos ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NLH, at forsøk med bruk av nakne bygg- og havresorter til slaktegris er gjennomført. For tida pågår forsøk med bruk av naken bygg og naken havre til smågris. En skal også teste bruk av naken havre i diefôret til purker.

Men resultatene fra slaktegrisforsøket er altså klare. Forsøksfôret ble lagd fôringssemislik at de nakne kornsortene gikk inn med henholdsvis null prosent, 50 prosent og 100 prosent av kornandelen i fôrblandingene. Forsøksblandingene ble satt sammen slik at innholdet av energi og de viktigste aminosyrene var så likt som mulig.

– Konklusjonen er at nakne sorter av bygg og havre til slaktegris kan inngå vanlige ingredienser i slaktegrisfôret uten at det går ut over slaktekvalitet eller produksjonsresultater. Men på samme måte som for vanlig havre, så må en ta hensyn til at for høye nivåer av havre påvirker jodtallsproduktet i fôret i uheldig retning. Men forsøkene viser at bruk av disse sortene gjør det mulig å øke andelen av norskproduserte kornråvarer i fôrblandinger til slaktegris, sa Kjos.