Publisert: 10.02.2020 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Nå står vinduet på gløtt

Det blir underdekning av svinekjøtt på 1500 tonn i første og tredje tertial, men en overdekning på 700 tonn i andre tertial. Oppsummert gir dette et forventet underskudd av svinekjøtt på 800 tonn på årsbasis i 2020.


Tilførslene er redusert med om lag 1200 tonn fra novemberprognosen, slik at overdekningen i forrige prognose nå forventes å gi en liten underdekning.

Dette er de tørre tall i januarprognosen for 2020 fra Totalmarked kjøtt og egg. Fremdeles er det et par tusen tonn svinekjøtt på reguleringslager, noe som ­omtrent tilsvarer det som forventes i total import av svinekjøtt i år gjennom WTO-kvoter, EU-kvoter og spekk.

 

 

«Det er slett ikke fritt fram for å gi gass i svinekjøttproduksjonen. Men vinduet står på gløtt for en beskjeden, men hardt tiltrengt målprisøkning»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

For svineprodusentene synes det nå som om en lang periode med overproduksjon, pressete priser og høye omsetningsavgifter går mot slutten. Det er gode nyheter. Forklaringen på dette er først og fremst at svineprodusentene sjøl har skjønt tegninga og tatt grep for å unngå å øke tilførslene. Nedgangen i tilførsler skyldes først og fremst en nedgang på 5,5 prosent i antall bedekninger som gir slaktegris i 2020, men effekten av utkjøpte smågrisprodusenter gir også effekt i år. Effektivitetsøkningen fortsetter, men den er ikke beregnet til mer enn halv­annen prosent.

Oppsummert betyr dette at antall griser som går til slakt i år blir fire prosent mindre enn i fjor. Men med økte slaktevekter blir nedgangen i forventet produsert kvantum på litt over to prosent. Tilførslene er beregnet til å bli omtrent 128 800 tonn, mens engrossalget forventes å ligge på samme nivå som i fjor, ­altså 132 000 tonn. I disse siste tallene er det forutsatt at målprisen skal tas ut i engrossalget i prognoseperioden, altså en prisøkning på 1,8 prosent i inne­værende år.

Dette betyr selvfølgelig ikke at det er fritt fram for å gi gass i svineproduksjonen. Budskapet må fortsatt være at det er viktig å fortsette kontrollerte tilførsler av svinekjøtt til markedet. Erfaringsmessig vet svineprodusentene veldig godt at det er best for alle om tilførslene er litt lavere enn etterspørselen. Det motsatte har vi prøvd lenge nok nå. Det er på ingen måte fritt fram for å gi gass i svineproduksjonen. Men, som vi har skrevet før, så åpner det seg nå et beskjedent, men høyst kjærkomment vindu for å kunne løfte målprisen for første gang på lenge. Kanskje kan det være mulig for svineprodusentene å få litt større dekning for mange års kostnadsøkning uten at inntektene har hengt med.