Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå satses det i Sør-Trøndelag

– Vi teller på knappene, sier bønder fra Fosen i Sør-Trøndelag. De lurer på om de skal satse framtida si på gris eller ikke. Prosjektet «Ny giv for sørtrøndersk svineproduksjon» forsøker å lokke dem i gang.


Nå satses det i Sør-Trøndelag

– Vi teller på knappene, sier bønder fra Fosen i Sør-Trøndelag. De lurer på om de skal satse framtida si på gris eller ikke. Prosjektet «Ny giv for sørtrøndersk svineproduksjon» forsøker å lokke dem i gang.

 

– Ja, det er målet. Svineproduksjonen i Sør-Trøndelag har gått ned i mange år, og vi har til hensikt å snu denne utviklingen. Målet er å stanse nedgangen og forbedre produksjonsresultatene hos de som driver. Kompetansen skal opp, sier Maria Folkvord. Hun er leder for prosjektet, som eies av Norsvin Trøndelag, og styres av ei gruppe hvor bidragsyterne er representert. Hensikten er å prøve å få opp purketallet i fylket tilsvarende en økning på 10 000 slaktegriser innen 2010. Det er også et mål å bremse avgangen av produsenter, få i gang nye, samt å øke produksjonen til 25 avvente hos samtlige besetninger i Sør-Trøndelag i løpet av 2010.

Gjennom møter, kurs og gardsbesøk skal prosjektet få alle gode krefter i svinenæringa til å trekke i samme retning. Svin treffer en del produsenter fra Fosen i Sør-Trøndelag på gardsbesøk hos Einar Arne Holm i Skatval, Nord-Trøndelag. Besøket er ett av flere tiltak som skal gi Fosnafolket og andre sørtrøndere lyst til å satse.

Holm fortalte fosningene at han var nybegynner da han startet med gris for fem år siden.

– Jeg er svigersønn på gården, og hadde ingen bakgrunn fra svineproduksjon. Men jeg tok Norsvinskolen, og vi var ganske motivert for å satse da vi tok over i 2003. Høsten 2006 bygde vi nytt grisehus, og la om hele drifta. Tidligere var det kombinert produksjon her på vel 30 årspurker i kontinuerlig drift. Det var tungt å satse i 2006, og mange skatvalinger sluttet med gris. Men vi ville ikke høre på det øret, og dro i stedet i gang en lokal grisekafé. Hver torsdag klokka 10 møtes en del grisekolleger her hos oss, uansett. I morgen kommer det ni stykker hit. Vi deltar i studieringer og går på den månedlige grisekaféen i Norsvinregi. Det gjelder å holde oppe en konstruktiv og hyggelig prat, sier Einar Arne til de besøkende.

Deretter orienterte han dem om drifta og gangen i grisehuset, hvor det nå er sju ukers puljedrift med 15 – 20 purker i pulja. Det ble litt diskusjon om hvorfor han har valgt sju ukers og ikke tre eller 5,5 ukers puljedrift, og praten gikk. Holm har satt seg klare mål for hvilke resultater han vil oppnå i drifta, og han fortalte de tilreisende at han brukte mer tid i grisehuset før de bygde enn det han gjør i dag. I fjor var målet å få 113 kull, og det ble nådd. I år er målet å strekke seg til 120.