Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 07.09.2021

Stikkord:

Vant saken mot If

Nå lukter det gris igjen hos Braut

Svineprodusent Tjalve Braut vant forsikringssaken mot If. Hverken Braut eller If ønsker å anke saken. Dommen fra Sør-Rogaland tingrett er dermed er rettskraftig.


 

– Ja, jeg har mottatt pengene, bekrefter Tjalve Braut overfor Svin. Etter at grisehusene hans på garden i Horpestadveien vest for Bryne har stått tomme i lang tid etter APP-saneringen, lukter det igjen gris på garden. I disse dager er starter de første grisingene med nytt dyremateriale. Og det skal forhåpentligvis holde seg friskt lenge.

– Dette har vært ei forferdelig tung tid. Jeg har hatt så store merkostnader, så mye merarbeid og en uvisshet om framtida som jeg ikke unner noen å oppleve, sier Braut.

Nå er den store smågrisprodusenten i Bryne igjen i ferd med å gjenreise svineproduksjonen sin. Han har kjøpt inn friske dyr for nærmere tre millioner kroner, og regner med å være i full drift igjen fra nå i høst. 

– Hva tenker du om dommen som falt? Er du fornøyd med resultatet?

– Jeg er jo fornøyd med at vi vant saken og fikk medhold i all hovedsak. Men vi burde fått to millioner mer. Vårt krav lå på nærmere åtte millioner, og vi mente at vi hadde godt grunnlag for det. Vi fikk 40 000 kroner til dekning av saneringskostnadene, men jobben med å gjennomføre saneringa fikk vi ikke ei krone for. Dette har vært en ­veldig lang og tung prosess som har kostet meg mange millioner kroner. Fatland har også forskuttert erstatning til kunder av meg (slaktegrisprodusenter, red. anm.) som de selvfølgelig vil ha tilbake. Jeg føler at jeg har fått god støtte både fra slakteriet og ikke minst advokaten som vi har brukt, Fredrik Edvardsen i Drammen, sier Braut.

Han har bygninger og maskiner på garden forsikret i Eika, men husdyrforsikringen ligger enn så lenge hos If. Han ønsker å få samlet forsikringene sine ett sted.

– Problemet nå er det det snart ikke er selskaper som tør å tegne husdyrforsikringer lenger, sier han. 

 

 

Dette er saken

Den 6. mai 2021 trakk Sør-Rogaland tingrett følgende domsslutning:

«If skadeforsikring NUF betaler 5 072 781 kroner til Tjalve Braut innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
I tillegg kommer forsinkelsesrente av 1 253301 kroner regnet fra 1. februar 2021, jf. forsikringsavtaleloven § 8-4 tredje ledd. If skadeforsikring NUF betaler 394 828 kroner i sakskostnader til Tjalve Braut innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse».

// Problemene begynte så smått å melde seg før nyttår 2020. Små ­griser døde cirka tre uker etter avvenning, gjerne fem-seks i slengen. De startet både vaksinering og revaksinering av dyra, men det hjalp ikke. Og grisungene døde fort. De slet med å puste, og har antakelig hatt det vondt. 

// Sommeren 2020 ble det påvist APP serotype 8. APP er en bakterie som finnes i svelg og luftveier, også hos friske griser. Det finnes 18 ulike
serotypier av bakterien, men ikke alle fører til sykdom. I Norge er det hovedsakelig serotype 8 som har forårsaket sykdom. 

// I dommen heter det at «Braut har tegnet en superforsikring hos If ­Skadeforsikring som dekker blant annet dyreforsikring med tap av purker, utgifter til destruksjon og bortkjøring, samt avbruddstap på grunn av erstatningsmessig skade».

// Tjalve Braut kjøpte garden på det åpne markedet i 1993. Han driver ren smågrisproduksjon på konsesjonsnivå på eiendommen, som har om lag 4000 kvadratmeter med grisehus.