Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå kommer trønderne!

I 2010 skal trønderne være de flinkeste i klassen. Da skal produksjonseffektivitet og økonomi ligge på landstoppen. Dette målet har svineprodusentene i Nord- Trøndelag satt seg.


Nå kommer trønderne!

I 2010 skal trønderne være de flinkeste i klassen. Da skal produksjonseffektivitet og økonomi ligge på landstoppen. Dette målet har svineprodusentene i Nord- Trøndelag satt seg.

 

Med faglig støtte fra blant annet Høgskolen i Nord-Trøndelag skal de få til dette.

– Det er så bra at viljen er til stede. Initiativet til dette prosjektet har kommet fra produsentene sjøl, og det er her en må starte om vi skal lykkes, sier Hanne Solheim Hansen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

 

PRODUSENTENE TOK INITIATIV

Ved sin side har hun lederen i Norsvin Trøndelag, Karl Fredrik Okkenhaug. Han har vært en drivende kraft bak prosjektet ”Best på gris i 2010”. Målet er å få produsentene til å pushe seg sjøl i ryggen for å heve seg opp i landstoppen både faglig og økonomisk.

Bakgrunnen for prosjektet er at en har sett klare tegn til nedgang i tilførslene av svinekjøtt og generelt svekket produksjonsfaglig interesse.

– Det er to viktige mål vi nå setter oss. For det første må vi få opp volumproduksjonen av svinekjøtt i Trøndelag. For det andre ønsker vi å bedre produksjonseffektiviteten på den enkelte gård. Dette vil være både i produsentenes og kjøttindustriens interesse. Økt aktivitet vil gi positive ringvirkninger på en rekke områder i fylket vårt. Jeg håper og tror at også andre deler av næringslivet i fylket ser betydningen av dette, sier Karl Fredrik Okkenhaug.

 

– KAN HVIS VI VIL

Han er fullstendig klar over at produsenter i andre deler av landet trekker litt på smilebåndet av trøndernes forsøk på å dra ledertrøya over hodet på denne måten. Fra produsenter andre steder, for eksempel i Rogaland, har han fått kommentarer av typen ”det får da være måte på å ta seg vatn over hodet”.

– Slike kommentarer nytter det ikke å bry seg om. Vi kan hvis vi vil, også i Trøndelag. Vi vet godt hva som skal til for å få bedre produksjonsresultater oppi hodene våre, for eksempel 30 avvente per årspurke. Men vi ligger som kjent litt etter når det gjelder å gjøre de praktiske grepene for å nå et slikt mål i praksis. Det er vi ikke alene om i Trøndelag, men det er nettopp her et prosjekt som dette kommer inn. Det er mulig å løfte seg. Vi ser jo at de flinkeste produsentene greier å strekke seg betydelig lenger enn gjennomsnittet også i praksis, sier han.

 

ALLE MÅ VÆRE MED

Men Okkenhaug får også oppmuntring av folk fra andre landsdeler, for eksempel fra Norsvins styreleder. Hun har merket seg at trønderne legger opp til et tett samarbeid med svineprodusenter som leverer til private slakterier.

– Vi får ikke til noen ting hvis ikke alle er med. Vi kan ikke ekskludere produsenter som lever privat, sjøl om de fleste av oss som ivrer for dette er Gildeleverandører. Litt konkurranse og korrektiv er sunt, men jeg tar det for gitt at også disse produsentene bidrar med ressurser og informasjon om praktiske tiltak og resultater på linje med oss andre, sier Okkenhaug.

For trønderne er hovedsaken at de nå griper tak i sin egen situasjon. De vet at de ikke kan stole på at omgivelsene får fart på sakene.