Publisert: 08.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå kommer dyrepolitiet

Et pilotprosjekt om dyrepoliti settes i gang i Sør-Trøndelag 1. september. Målet er at dyrekriminalitet skal ende i straffesaker og domfellelse.


Nå kommer dyrepolitiet

Et pilotprosjekt om dyrepoliti settes i gang i Sør-Trøndelag 1. september. Målet er at dyrekriminalitet skal ende i straffesaker og domfellelse.

Det er landbruks- og matdepartementet som samarbeider med justis- og beredskapsdepartementet om bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Departementene har i fellesskap ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak for å styrke politiets rolle i dyrekrimsaker. Et annet viktig tiltak i satsningen mot dyrekrim et en forpliktende samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og politiet. Avtalen vil bidra til at møtene mellom Mattilsynet og politiet på de ulike nivåene får en fast forankring, og at samarbeidet utvikler seg. – Det viktigste tiltaket er et pilotprosjekt om dyrepoliti. Prosjektet skal legges til Sør-Trøndelag politidistrikt, og innebærer at vi kan få straffet og dømt flere som begår kriminalitet mot dyr. Dette kan også forebygge vold og overgrep mot mennesker. Noen av de som utøver vold mot dyr kan også utøve vold mot barn, partner og andre uskyldige, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Dyrekrimgruppe

Dyrepolitiprosjektet får sin egen dyrekrimgruppe med dedikerte personer som skal styrke politiets kamp mot dyrekrim uten at det går på bekostning av annet politiarbeid. Regionens Mattilsyn oppretter også et eget krimteam som skal samarbeide med dyrekrimgruppa i politiet.