Publisert: 26.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå kan du kikke formeringsbesetningene i kortene

For første gang blir nå formeringsbesetningenes arbeid dokumentert og åpent tilgjengelig. En rangeringsliste basert på vektingen i avlsbesetningsoppgjøret er nå tilgjengelig på norsvin.no.


Nå kan du kikke formeringsbesetningene i kortene

For første gang blir nå formeringsbesetningenes arbeid dokumentert og åpent tilgjengelig. En rangeringsliste basert på vektingen i avlsbesetningsoppgjøret er nå tilgjengelig på norsvin.no.

Fram til nå har formeringsbesetningsoppgjøret kun vært tilgjengelig for besetningene selv. Ved publiseringen av listen på norsvin.no ønsker Norsvin nå i samarbeid med slakteriene å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i formeringsbesetningene.

Oppgjøret baseres på vekting av ulike områder som avlsbesetningene selv har anledning til å påvirke gjennom drift, rutiner på dataregistreringer og avlskvalitet. Hovedpoenget er å vektlegge områder hvor besetningseierne kan bidra for å utvikle populasjonene i ønsket retning. Eksempler på elementer som inngår i oppgjøret er feilprosent i obligatoriske dataregistreringer, produksjonsresultater (beregnet antall avvente) og avlsverdi på aktive purker.

Her finner du rangeringslisten:

1. I hovedmenyen på www.norsvin.no, velg «Avl» og videre «Avlsbesetninger». Her vises en oversikt over alle godkjente norske avlsbesetninger. Besetningene er sortert alfabetisk etter fylke, og slakteritilknytningen framgår.

2. Følg linken «Rangering av formeringsbesetningene» for å komme inn på selve oppgjøret.

Rangeringslisten oppdateres daglig. For å bevare noe av spenningen til det årlige avlsbesetningsmøtet, vil rangering og total poengsum ikke være tilgjengelig fra 1. juni til 30. november hvert år.