Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nå får du helseregistreringsrapport

Rapporten «Helseregistreinger» gir deg raskt oversikt over helseregistreringene for purker og spedgris i besetningen. Dette er spesielt nyttig ved sykdomsproblemer og besetningsgjennomganger.


Nå får du helseregistreringsrapport

Rapporten «Helseregistreinger» gir deg raskt oversikt over helseregistreringene for purker og spedgris i besetningen. Dette er spesielt nyttig ved sykdomsproblemer og besetningsgjennomganger.

Behov for oversikt

I lengre tid har det vært etterspurt en rapport med oversikt over helseregistreringer i besetningen. Nå er dette på plass i Ingris. Oversikt over hva det er behandlet for og hvor mange dyr som er behandlet, eller hvor mye defekter det har vært, er nyttig ved besetningsgjennomganger eller hvis helseproblemer dukker opp. Rapporten «Helseregistreringer» er fleksibel, og gir oversikt over hvor mange dyr som er registrert med sykdom, defekter og forbyggende behandlinger. I tillegg kan du få listet opp hvilke dyr som har vært behandlet, eller har hatt defekter om du ønsker dette. Hvilke helseopplysninger du ønsker vist og om individnummer på dyra skal tas med avgjør du ved bestilling av rapporten.

Bestilling av rapporten

Helserapporten ligger under fanen «Rapporter» og «Helse». I bestillingsbildet angir du først ønsket datointervall og eventuelt pulje om du kun ønsker data for en bestemt pulje. Angir du ikke pulje, vises registreringer for hele besetningen. Rapporten er fleksibel slik at du kan få vist alle helseregistreringer eller kun spesielle registreringer og tilfeller om det er ønskelig. I bestillingsbildet er «Sykdomsregistreringer» forhåndsvalgt. Kjøres rapporten slik vises alle sykdomsregistreringer i besetningen for den angitte perioden. Ønsker du å vise forebyggende behandlinger og/eller defekter markeres det for dette. Dersom du har et spesielt sykdomsproblem kan du også angi en eller flere bestemte sykdomskoder slik at kun registreringer med disse kodene vises. Om du ønsker å se hvilke individnummer som har helseregistreringer så markerer du for «Vis individtabell».