Publisert: 01.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Nå er vi alle løftet

– Vi føler oss som en stor familie. Vi greier oss med færre rådgiverbesøk nå enn før, men det skyldes nok at produsentene har fått en løft i de 16 åra vi har holdt på, sier Wenche Erga.

 


- Nå er vi alle løftet

– Vi føler oss som en stor familie. Vi greier oss med færre rådgiverbesøk nå enn før, men det skyldes nok at produsentene har fått en løft i de 16 åra vi har holdt på, sier Wenche Erga.

 

Hun er leder for de om lag 100 svineprodusentene i Rogaland som er medlemmer i Forum Gris. Målet for organisasjonen er rett og slett å arbeide til beste for alle som driver med gris, å løfte nivået. Gjennom direkte rådgivning, møter og annen kontakt skal den beste kunnskapen som er tilgjengelig tas i bruk for å bedre besetningenes helsetilstand og produksjonsresultater. Organisasjonen knyttet derfor tidlig til seg veterinærfaglig og svinefaglig rådgiverkompetanse for å gi medlemmene direkte oppfølging. Forum Gris jobber uavhengig av slakterier og leverandører, men har likevel et tett og godt samarbeid med dem.- Har det hjulpet gjennom disse 16 årene da? Har dere blitt bedre?- Ja, det tror jeg ikke det er noen tvil om. Både som enkeltprodusenter og som næring har vi tatt mange skritt i riktig retning. I starten hadde medlemmene to-tre rådgivningsbesøk i året, men nå holder det med ett for de fleste. Det startet med et ønske om å få friskere griser. Bedre helsetilstand og bedre produksjonsresultater er viktige mål for oss. Organisasjonen har som kjent skutt knopper både i Innlandet, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. I samarbeid med Reime har vi utvikla vår egen fødebinge. Vi har jobbet mye for å holde kraftfôrfirmaene i ørene når det gjelder kraftfôrkvalitet, og det har blitt færre kvalitetsavvik enn før. Vi samarbeider tett med fôrleverandørene Fiskå og Felleskjøpet. De vet ikke når vi tar prøver av varene de leverer. Det har blitt færre kvalitetsavvik enn før. Forum Gris har i samarbeid med fôrfirmaene utviklet et eget purkefôr og slaktegrisfôr. Vi låser blandingene, og liker ikke at fôrfirmaene sjonglerer med råvarer. Vi vil ha et ord med i laget. Det hjelper ikke at de kjemiske analysene over innholdet ser bra ut på papiret hvis grisene ikke vil ete fôret. I disse dager holder vi på med å teste et nytt smågrisfôr. Salg av fødebinger gir oss litt provisjon, og vi får litt sponsorinntekter fra slakterier, leverandører og samarbeidspartnere, sier Erga.Men det er ikke bare grisen som skal ha det godt. Det skal medlemmene i Forum Gris også. Fagturer og julebord er eksempler på tiltak for å ta vare på de sosiale behovene.